1. BSW na targach w Sierpcu

  7 LUT 2017

  Bydgoska Szkoła Wyższa wzięła udział w XIII targach edukacyjnych w Sierpcu. Uczniowie mogli się zapoznać z ofertą uczelni przed już niedalekim wyborem kierunku studiów.

  Zdjęcia:  1   2   3   4   5 

 2. Dni nauki w Collegium Salesianum

  26 STY 2017

  24 stycznia zostaliśmy zaproszenie po raz kolejny do poprowadzenia warsztatów dla uczniów Collegium Salesianum w Bydgoszczy.

  Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z tematem dotyczącym transplantologii w Polsce oraz dowiedzieli się jak wygląda analiza składu ciała w ramach zajęć o zdrowym odżywianiu.

  Zdjęcia:  1   2   3   4 

 3. Bydgoska Szkoła Wyższa z kolejną magisterką

  18 STY 2017

  Bydgoska Szkoła Wyższa uzyskała uprawnienia do kształcenia na kolejnym, ósmym kierunku studiów magisterskich – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Dotychczasowe specjalności tego kierunku, Inżynieria Procesów Produkcyjnych oraz Odnawialne Źródła Energii, poszerzono o specjalność Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych.

  Kształcenie na studiach magisterskich rozpoczniemy 1 marca 2017 roku, będą one realizowane w ciągu trzech semestrów i zakończą się przygotowaniem pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym.

  Zapraszamy do podjęcia studiów, dla wszystkich którzy rozpoczną naukę w rekrutacji śródrocznej 2017 roku uczelnia udzieli 10% rabatu w opłacie czesnego za cały okres studiów.

 4. Sukces studentek BSW kierunku Kosmetologia

  22 LIS 2016

  Pani Sandra Pomagier studentka V semestru kosmetologii niestacjonarnej wzięła udział w Półfinale Mistrzostw Makijażu „Czerwona szminka”, który odbył się 5 listopada w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tematem stylizacji była „Egipska piękność”. Makijaż oraz stylizacja, wykonane na Pani Kindze Pawłowskiej, studentce V semestru kosmetologii niestacjonarnej, zapewniły udział w Finale Mistrzostw podczas targów Esthetic Show w Warszawie.

  Serdecznie gratulujemy!

  Zdjęcia:  1   2   3 

 5. Office365 dla studentów BSW

  25 PAź 2016

  Bydgoska Szkoła Wyższa w roku akademickim 2016/2017 podjęła współpracę z firmą Microsoft dotyczącą uruchomienia usług Office 365. Wskazany proces będzie stopniowo obejmował poszczególne kierunki i roczniki. Pakiet usług dostępny w zakresie funkcjonalności Office 365 oferowanych dla każdego studenta, będzie zawierał 15 licencji w których będą dostępne między innymi: pełen pakiet Office, przestrzeń 1 TB na przechowywanie i udostępnianie plików czy też Skype for Business. Wdrożeniowcem i administratorem Office 365 w Bydgoskiej Szkole Wyższej jest mgr inż. Radosław Jaroszewski. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem radoslaw.jaroszewski@bsw.bydgoszcz.pl.

» Archiwum informacji

NOWOŚĆ!
Kurs „Projektowanie 3D z elementami druku 3D”

Za­pra­sza­my do udzia­łu w naj­now­szym kur­sie, któ­ry stwo­rzy­li­śmy wraz z fir­mą DPS So­ftwa­re. Pod­czas kur­su uczest­ni­cy na­bę­dą wie­dzę z za­kre­su pro­jek­to­wa­nia 3D oraz dru­ku 3D z wy­ko­rzy­sta­niem pro­gra­mu SO­LI­DWORKS. Za­pisz się już dziś na kurs i na­bądź uni­kal­ną umie­jęt­ność na ryn­ku pra­cy. Po za­koń­cze­niu kur­su bę­dzie moż­li­wość zdo­by­cia mię­dzy­na­ro­do­we­go cer­ty­fi­ka­tu CSWA.

Za­pi­sy:
For­mu­larz zgło­sze­nio­wy
rekrutacja@​bsw.​edu.​pl
tel. 52 584 10 01 lub 69 72 72 000

TECHNIKUM KOLEJOWE W BYDGOSZCZY

KURS | TEST   •    COURSE | QUIZ

jumpinplace

English
version
Zamknij Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika.
Jeśli nie akceptujesz tego, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w przeglądarce.
Jakie informacje zapisujemy i w jakim celu? Czym są ciasteczka? Jak je zablokować?