1. Podpisano porozumienie o współpracy z Akademią Transportu

  21 KWI 2017

  W dniu 12 kwietnia Bydgoska Szkołą Wyższa podpisała porozumienie o współpracy z Akademią Transportu w Bydgoszczy. Celem tej współpracy jest przygotowanie studentów logistyki jako wysoko kwalifikowanych kadr polskiego transportu w Unii Europejskiej. Porozumienie zapewnia organizację i wspólne prowadzenie szkoleń umożliwiających studentom i absolwentom zdobycia Certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego.

 2. Przedstawiciel Narodowego Uniwersytetu w Chmielnickim z wizytą w BSW

  21 KWI 2017

  W dniu 20 kwietnia Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej gościł dra inż. Olega Poliszczuka z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, dyrektora Ukraińsko-Polskiego Centrum Integracji Europejskiej w Chmielnickim, a jednocześnie kierownika katedry Maszyn i aparatów, Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

  W trakcie spotkania określono kierunki dalszej współpracy pomiędzy uczelniami, w tym realizację praktyk studenckich kierunków inżynierskich i staży naukowych kadry. Uzgodniono również udział Bydgoskiej Szkoły Wyższej w międzynarodowej konferencji pt. „VII Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe”, która odbędzie się w październiku 2017 na Ukrainie. Bydgoska Szkoła Wyższa z Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym współpracuje od 2014 roku.

 3. Targi w Brodnicy

  12 KWI 2017

  W dniu 11 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Brodnicy odbyły się targi edukacyjne. Po raz kolejny w tym wydarzeniu wzięła udział Bydgoska Szkoła Wyższa.

  Zdjęcia:  1  2  3  4 

 4. Promocja dietetyki na targach Travel And Taste

  10 KWI 2017

  W dniach 7–9 kwietnia w bydgoskiej hali Łuczniczka odbyły się targi Travel & Taste. To już druga edycja tego wydarzenia i po raz drugi wzięła w nim udział Bydgoska Szkoła Wyższa. Na naszym stoisku można było skorzystać z porad dietetyka oraz skosztować zdrowych potraw.

  Zdjęcia:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 5. Bieg charytatywny dla Tymka

  3 KWI 2017

  W dniu 2 kwietnia w bydgoskim Myślęcinku odbył sie bieg charytatywny, z którego dochód będzie przeznaczony na leczenie dla niespełna rocznego Tymka. Szansą na jego dalszy rozwój jest intensywna rehabilitacja oraz bardzo kosztowne terapie, by na nowo dać mu szansę.

  Bydgoska Szkoła Wyższa włączyła się aktywnie w organizację wydarzenia. Pracownicy BSW przygotowali poczęstunek dla biegaczy – krem z marchwi oraz energetyczne przekąski. Ponadto członkowie Ekipy BSW wzięli udział w biegu.

  www.facebook.com/biegniemydlaTymka

  Zdjęcia:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

» Archiwum informacji

NOWOŚĆ!
Kurs „Projektowanie 3D z elementami druku 3D”

Za­pra­sza­my do udzia­łu w naj­now­szym kur­sie, któ­ry stwo­rzy­li­śmy wraz z fir­mą DPS So­ftwa­re. Pod­czas kur­su uczest­ni­cy na­bę­dą wie­dzę z za­kre­su pro­jek­to­wa­nia 3D oraz dru­ku 3D z wy­ko­rzy­sta­niem pro­gra­mu SO­LI­DWORKS. Za­pisz się już dziś na kurs i na­bądź uni­kal­ną umie­jęt­ność na ryn­ku pra­cy. Po za­koń­cze­niu kur­su bę­dzie moż­li­wość zdo­by­cia mię­dzy­na­ro­do­we­go cer­ty­fi­ka­tu CSWA.

Za­pi­sy:
For­mu­larz zgło­sze­nio­wy
rekrutacja@​bsw.​edu.​pl
tel. 52 584 10 01 lub 69 72 72 000

TECHNIKUM KOLEJOWE W BYDGOSZCZY

KURS | TEST   •    COURSE | QUIZ

English
version
Zamknij Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika.
Jeśli nie akceptujesz tego, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w przeglądarce.
Jakie informacje zapisujemy i w jakim celu? Czym są ciasteczka? Jak je zablokować?