1. Targi Akademia w Gdańsku

  20 MAR 2017

  Za nami pierwszy dzień Targów Akademia w Gdańsku. Oferta edukacyjna BSW zainteresowała odwiedzającą targi młodzież z Pomorza.

  Zdjęcia:  1  2  3 

 2. Warto „wyskoczyć” do Jumping Place po pracy

  15 MAR 2017

  Pracownicy i władze Bydgoskiej Szkoły Wyższej skorzystały z możliwości aktywnego spędzenia popołudnia i wybrały się do Jumping Place. Wspólnemu wyjściu towarzyszyły świetna zabawa i mnóstwo śmiechu. Można zatem stwierdzić, że nie tylko dzieci dobrze się bawią skacząc na trampolinach!

  Zdjęcia:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

 3. Inżynierowie kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

  8 MAR 2017

  Dzisiaj do grona inżynierów dołączają absolwenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Większość będzie kontynuowała naukę na studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Będzie to pierwszy rocznik studiów II stopnia na tym kierunku.

  Gratulujemy uzyskania tytułu.

  Zdjęcia:  1  2  3  4  5  6  7  8 

 4. Ostatni dzwonek!

  4 MAR 2017

  Jeszcze tylko do 15 marca możesz rozpocząć studia licencjackie na kierunku fizjoterapia.
  Z dniem 1 października 2017 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 w sprawie warunków prowadzenia studiów, wynikającego z nowych regulacji dotyczących prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty – wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, kształcenie na kierunku fizjoterapia odbywać się będzie w systemie 5-letnich jednolitych studiów magisterskich.

  Zapraszamy do rekrutacji!

 5. Naukowcy Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów

  2 MAR 2017

  Miło nam poinformować, że Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska otrzymała nominacje na członka Grupy Ekspertów do spraw Kształcenia Przeddyplomowego i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.

  Pani dr n. med. Marta Podhorecka została członkiem KiF reprezentującym województwo kujawsko-pomorskie, natomiast Pani dr n. med. Justyna Stępowska członkiem Sądu Dyscyplinarnego przy KiF.

  Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 6. Targi edukacyjne w Chojnicach

  1 MAR 2017

  Bydgoska Szkoła Wyższa wzięła udział w targach edukacyjnych w Chojnicach. Młodzież szukała odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku pójść po szkole średniej?, jaki kierunek studiów wybrać po maturze? Przy stoisku BSW wiele młodych osób znalazło specjalności dla siebie.

  Zdjęcia:  1  2  3 

 7. Abolicja książkowa

  28 LUT 2017

  Studenci, wykładowcy oraz pracownicy BSW! Biblioteka Bydgoskiej Szkoły Wyższej ogłasza marzec miesiącem abolicji książkowej i prosi o zwrot przetrzymanych książek. Osoby, które w terminie od 01.03.2017 r. do 31.03.2017 r. odwiedzą siedzibę Biblioteki, otrzymają możliwość zwrotu wypożyczonych pozycji bez żadnych konsekwencji finansowych. Wszelkie opłaty biblioteczne zostaną w tym przypadku umorzone. Zachęcamy do skorzystania z abolicji.

 8. „Wspólny mianownik”

  27 LUT 2017

  W piątkowym programie „Wspólny mianownik” wziął udział w roli eksperta prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Korsak – Dziekan kierunku pedagogika w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Zachęcamy do obejrzenia.

» Archiwum informacji

NOWOŚĆ!
Kurs „Projektowanie 3D z elementami druku 3D”

Za­pra­sza­my do udzia­łu w naj­now­szym kur­sie, któ­ry stwo­rzy­li­śmy wraz z fir­mą DPS So­ftwa­re. Pod­czas kur­su uczest­ni­cy na­bę­dą wie­dzę z za­kre­su pro­jek­to­wa­nia 3D oraz dru­ku 3D z wy­ko­rzy­sta­niem pro­gra­mu SO­LI­DWORKS. Za­pisz się już dziś na kurs i na­bądź uni­kal­ną umie­jęt­ność na ryn­ku pra­cy. Po za­koń­cze­niu kur­su bę­dzie moż­li­wość zdo­by­cia mię­dzy­na­ro­do­we­go cer­ty­fi­ka­tu CSWA.

Za­pi­sy:
For­mu­larz zgło­sze­nio­wy
rekrutacja@​bsw.​edu.​pl
tel. 52 584 10 01 lub 69 72 72 000

TECHNIKUM KOLEJOWE W BYDGOSZCZY

KURS | TEST   •    COURSE | QUIZ

English
version
Zamknij Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika.
Jeśli nie akceptujesz tego, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w przeglądarce.
Jakie informacje zapisujemy i w jakim celu? Czym są ciasteczka? Jak je zablokować?