„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
  bo zostawili ślady w naszych sercach”

  Z żalem zawiadamiamy,
  że w dniu 21 lipca 2014 r.
  nagle i niespodziewanie
  zmarła Irmina Katolik
  absolwentka kierunku fizjoterapia
  w Bydgoskiej Szkole Wyższej

 1. Dni Otwarte BSW dla kierunku Fizjoterapia i Kosmetologia
  21 LIP 2014

  W dniu 4 lipca 2014 roku w naszym budynku Akademickiego Centrum Fizjoterapii, Kosmetologii i Odnowy Biologicznej przy ulicy Kaszubskiej 26 w Bydgoszczy, odbywały się Dni Otwarte BSW dla kierunku Fizjoterapia i Kosmetologia.

 2. Zostań magistrem dietetyki
  16 LIP 2014

  Bydgoska Szkoła Wyższa otrzymała uprawnienia do kształcenia na kierunku dietetyka – studia II stopnia. Nauka trwa cztery semestry, a rekrutacja już trwa! Kształcenie odbywa się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

  Podstawowym obszarem kształcenia będzie wpływ sposobu odżywiania na człowieka w kontekście zachowania i przywracania zdrowia. Tematy zajęć będą więc obejmowały głównie zagadnienia fizjologii żywienia człowieka, dietoterapii w różnych chorobach i dysfunkcjach narządów człowieka oraz mechanizmami wpływu produkcji potraw i projektowania produktu spożywczego, a także wpływu różnego rodzaju aktywności ruchowej na zdrowie człowieka.

  Duża liczba ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyk studenckich pozwoli na ugruntowanie wiedzy teoretycznej i wdrożenie jej do zastosowań praktycznych, co jest warunkiem prowadzenia dietoterapii w sposób skuteczny.

  Kształcenie na uzupełniających studiach magisterskich, pozwoli nie tylko na zdobycie wiedzy teoretycznej, ale również wysokich kwalifikacji praktycznych w zakresie dietetyka.

  Do kształcenia mogą przystąpić kandydaci po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku dietetyka oraz osoby, które zakończyły kształcenie na pokrewnych kierunkach studiów wpisujących się w obszar funkcjonowania nauk medycznych, nauk biologicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (np. biotechnologia, biotechnologia medyczna, technologia żywności i żywienia, zdrowie publiczne, kosmetologia, itp.).

 3. Logistyka – studia magisterskie w BSW!
  16 LIP 2014

  Bydgoska Szkoła Wyższa otrzymała uprawnienia do kształcenia na kierunku logistyka – studia II stopnia. Nauka trwa trzy semestry, a rekrutacja już się rozpoczęła! Kształcenie odbywa się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

  Absolwent kierunku logistyka zdobędzie kompleksową wiedzę z zakresu logistyki w ujęciu lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym. Tematyka zajęć prowadzonych w ramach kształcenia na studiach II stopnia będzie obejmowała zagadnienia z zakresu logistyki: transportu, produkcji i zaopatrzenia. Ponadto program kształcenia II stopnia przewiduje realizację zajęć z zakresu ekologistyki, w której zawierają się zagadnienia związane gospodarką i recyrkulacją odpadów. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku logistycznym chcąc podnieść swoją konkurencyjność dokonują optymalizacji realizowanych procesów, w dużej mierze odbywa się to z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

  Aktywna forma zajęć pozwoli na ugruntowanie wiedzy teoretycznej i wdrożenie jej do zastosowań praktycznych, co jest warunkiem zwiększenia atrakcyjności absolwenta kierunku logistyka na krajowym oraz europejskim rynku pracy

  W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia w zakresie kierunku logistyka nie jest wymagane ukończenie studiów I stopnia na kierunku logistyka. Kształcenie mogą rozpocząć kandydaci po dowolnym kierunku studiów licencjackich i inżynierskich.

 4. Pierwsi absolwenci studiów podyplomowych – Higiena i Epidemiologia
  14 LIP 2014

  W dniu 12 lipca 2014 r. pierwsi absolwenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej na kierunku Higiena i epidemiologia, odebrali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

  W uroczystości uczestniczył Rektor Uczelni prof. nadzw. dr Włodzimierz Majewski oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy – dr n. o zdr. Jerzy Kasprzak

 5. Pierwsi licencjaci kierunku bezpieczeństwo narodowe!
  04 LIP 2014

  W dniach 4 i 6 lipca 2014 r. odbyły się obrony na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Egzaminy dyplomowe zdali pierwsi absolwenci kierunku, którzy od października będą kontynuowali naukę na uzupełniających studiach magisterskich – bezpieczeństwo narodowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej.

  Zapraszamy wszystkich do podjęcia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej – kształcenie na tym kierunku mogą rozpocząć kandydaci po dowolnym kierunku studiów licencjackich i inżynierskich!

 6. BSW powitało lato w Myślęcinku.
  01 LIP 2014

  W niedzielę, 29 czerwca odbyła się coroczna impreza powitania lata pod nazwą „Otwieracz 2014”, na której nie mogło zabraknąć stoiska Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Przyszli studenci mogli zaczerpnąć wiedzy, jakie kierunki oferuje nasza uczelnia. Informacji dotyczących oferty edukacyjnej udzielali nie tylko pracownicy BSW, ale także studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe, którzy zachęcali do rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku, zarówno na studiach licencjackich, jak i nowo powstałych studiach magisterskich.

  » Galeria

 7. Pierwsi absolwenci kierunku pedagogika w BSW
  25 CZE 2014

  25.06.2014 r. odbyły się pierwsze obrony studentów kierunku pedagogika. Egzaminy dyplomowe zdali pedagodzy o specjalności resocjalizacja.
  W następnych dniach do egzaminu dyplomowego przystąpią pozostali studenci tego kierunku.

  Serdecznie gratulujemy.

» Archiwum

Zamknij Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika.
Jeśli nie akceptujesz tego, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w przeglądarce.
Jakie informacje zapisujemy i w jakim celu? Czym są ciasteczka? Jak je zablokować?