15 III2021

Akredytacja Ministra Zdrowia dla kierunku Pielęgniarstwo

Bydgoska Szkoła Wyższa po raz drugi uzyskała akredytację Ministra Zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo, na poziomie studiów I i II stopnia. Uczelnia realizuje zadania zgodnie ze standardami kształcenia, w tym wymogi programowe określone odrębnymi przepisami. Bydgoska Szkoła Wyższa spełnia oczekiwania wszystkich studentów. Wybierając naszą uczelnię możecie być Państwo pewni zdobycia wiedzy i kształtowania umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

CERTYFIKAT