09 IV2020

Bydgoska Szkoła Wyższa z kolejną inicjatywą w walce z koronawirusem

Po ufundowaniu przez Założycieli BSW dwóch respiratorów SV-300 z ramieniem układu pacjenta, płucem testowym, o łącznej wartości 125 tys. zł, które z chwilą dostawy zostaną przekazane na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza  i 10 Klinicznego Szpitala Wojskowego z Polikliniką w Bydgoszczy, tym razem do aktywnej walki z koronawirusem  obok studentów pielęgniarstwa, zaangażowali się także studenci kierunków technicznych.

Bydgoska Szkoła Wyższa w odpowiedzi na apele szpitali, o niezbędne wyposażenie ochronne na czas epidemii, rozpoczęła produkcje przyłbic ochronnych dla służby zdrowia.

Pod kierownictwem doc. dr inż. Piotra Bojara – dziekana kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” i dr inż. Radosława Skockiego, wdrożono i rozpoczęto produkcję przyłbic ochronnych. Proces produkcyjny realizowany jest na pięciu najnowszej generacji uczelnianych drukarkach 3D.

Pierwsza partia przyłbic zostanie nieodpłatnie przekazana Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu w Bydgoszczy.

 

Uważamy za swój obowiązek wspomaganie lekarzy i personelu medycznego w tej niełatwej walce
z COVID-19.

Wyprodukowane w BSW przyłbice ochronne prezentuje doc. dr inż. Piotr Bojar, obok dr inż. Radosław Skocki.