27 X2017

Bydgoska Szkoła Wyższa z wizytą w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

W dniach 18-21 października 2017 roku w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym odbyła się Międzynarodowa Konferencja „VII Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe”.
W ramach łączącej nasze Uczelnie umowy o współpracy  Bydgoską Szkołę Wyższą reprezentowała delegacja w składzie: Rektor prof. nadzw. dr Włodzimierz Majewski, Kanclerz mgr inż. Tomasz Makowski oraz Dziekan zarządzania i inżynierii produkcji
dr inż. Piotr Bojar.
W Konferencji uczestniczyła liczna grupa przedstawicieli polskich i zagranicznych uczelni. Ze strony polskiej w obradach wzięły udział delegacje z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Władze samorządowe województwa kujawsko-pomorskiego reprezentował Wicemarszałek Sławomir Kopyść.
Plenarne obrady konferencji, w ramach Międzynarodowego Forum Ekoenergetycznego,  koncentrowały się na efektywności energetycznej i energetyce odnawialnych źródeł energii w kontekście ich rozwoju i zagrożeń w Europie i na Ukrainie.
W ramach forum okrągłego stołu odbyła się również debata na temat: „Ukraina i Polska: historia, osiągnięcia oraz perspektywy współpracy”.
Dorobek konferencji w postaci wydanej monografii znajduje się w uczelnianej bibliotece.
W ramach współpracy w zakresie kształcenia studentów od tego roku akademickiego pracownicy naukowi Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego prowadzić będą zajęcia ze studentami kierunków inżynierskich Bydgoskiej Szkoły Wyższej.

fot.: własne oraz www.khnu.km.ua