Ułatwienia dostępu

Delegacja Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w Ukrainie z wizytą w BSW

W dniu 30 listopada 2023 roku Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej gościł delegację Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim (Ukraina) z rektorem Prof. Serhii Matiukh na czele. Chmielnicki Uniwersytet Narodowy to obecnie największy uniwersytet na Podolu. Kształci studentów na ponad 50 kierunkach studiów I, II i III stopnia, a Bydgoska Szkoła Wyższa współpracuje z nim od roku 2013.

Spotkanie dotyczyło kontynuacji współpracy między uczelniami i wymiany naukowo-dydaktycznej w ramach realizacji misji i strategii umiędzynarodowienia uczelni. Uczestniczyli w nim z ramienia BSW członkowie zespołu ds. umiędzynarodowienia kształcenia Bydgoskiej Szkoły Wyższej – doc. dr Justyna Ożóg, prof. BSW dr hab. inż. Julian Polański oraz prof. BSW dr hab. inż. Bogdan Ligaj.