05 VI2020

Dyplomatorium dla inżynierów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

W Bydgoskiej Szkole Wyższej odbyły się pierwsze obrony prac inżynierskich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Z uwagi na panujący stan epidemiczny, uroczyste dyplomatorium dla tej grupy absolwentów, odbyło się 5.06.2020 r. z udziałem JM Rektora – prof. BSW dra Włodzimierza Majewskiego i dziekana kierunku – doc. dra inż. Piotra Bojara.

Nowo promowani inżynierowie podjęli decyzje o kontynuowaniu nauki w nowym roku akademickim na studiach magisterskich, prowadzonych w Bydgoskiej Szkole Wyższej.