04 VIII2020

Informacja o dyplomatorium Bydgoskiej Szkoły Wyższej 2020

W Bydgoskiej Szkole Wyższej, na prowadzonych kierunkach studiów, zakończył się okres obron prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy
i jednocześnie informujemy, że uroczyste dyplomatorium odbędzie się w grudniu 2020 r.
Termin i program dyplomatorium zostanie podany na stronie internetowej Bydgoskiej Szkoły Wyższej.