01 X2018

Jubileuszowa XV Inauguracja Roku Akademickiego w BSW

W dniu 29 września 2018 r. o godz. 9.00 w auli doc. dr. Ryszarda Ziętka przy ul. Unii Lubelskiej 4C w Bydgoszczy, odbyła się Jubileuszowa XV Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Bydgoskiej Szkole Wyższej.

Inauguracja jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu uczelni. Wtedy studenci poprzez immatrykulację oficjalnie stają się częścią społeczności akademickiej. Istotę wydarzenia z pewnością wzmacniają goście ze środowiska naukowego, gospodarczego czy też politycznego, którzy rok rocznie zaszczycają swoją obecnością uczelniane święto. Tegoroczna inauguracja jest również wyjątkowa z powodu uruchomienia nowego kierunku studiów jakim jest pielęgniarstwo (studia magisterskie), które  stało się jednym z najpopularniejszych kierunków studiów oferowanych przez Bydgoską Szkołę Wyższą.

Bydgoska Szkoła Wyższa poprzez swoją działalność edukacyjną przyczynia się do rozwoju miasta Bydgoszczy i regionu kujawsko – pomorskiego.