22 VI2021

Kierunek Logistyka studia inżynierskie i magisterskie z pozytywną akredytacją PKA

Bydgoska Szkoła Wyższa uzyskała pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Logistyka na poziomie studiów I i II stopnia.

Studenci kierunku Logistyka podejmując studia mają możliwość osiągnięcia założonych efektów uczenia się na studiach inżynierskich oraz magisterskich.