Henna pudrowa i laminacja

Henna pudrowa i laminacja

Innowacyjny zabieg stylizacji oprawy oka. Jest to lifting, laminacja rzęs i brwi z henną pudrową. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z najnowszymi zabiegami na brwi i rzęsy. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. Po omówieniu teoretycznym, w części praktycznej przewidziano zabieg pokazowy, realizowany przez szkoleniowca. Uczestnicy samodzielnie wykonują zabieg na modelkach i pracują na profesjonalnym zestawie do liftingu, laminowania rzęs i brwi.

Szkolenie obejmuje:

 • 4 godziny zajęć teoretycznych,
 • 12 godzin zajęć praktycznych,
 • materiały szkoleniowe.

Wybrane zagadnienia z programu szkolenia:

 • wygląd stanowiska pracy,
 • budowa anatomiczna rzęs, fazy wzrostu włosa
 • zagadnienia z zakresu oprawy oka (kosmetyków, wymagań higienicznych oraz sanitarnych),
 • wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,
 • preparaty i akcesoria używane podczas zabiegu,
 • techniki geometrii brwi,
 • dobór odpowiedniego kształtu brwi,
 • dokonywanie pomiarów,
 • regulacja brwi,
 • depilacja,
 • pielęgnacja po zabiegu.

CENA: 750 zł

Każdy z Uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce: Akademickie Centrum Medyczne Bydgoskiej Szkoły Wyższej ul. Kaszubska 26

10% zniżki dla Studentów i Absolwentów BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

 

Zgłoszenie na kurs
Henna pudrowa i laminacja

Podstawowe informacjeDane kontaktowe


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bydgoską Szkołę Wyższą w celu wystawienia faktury i realizacji kursu.
Wyrażam zgodę na prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji do­ty­czą­cych kur­sów or­ga­ni­zo­wa­nych przez Aka­de­mię Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go na po­da­ny prze­ze mnie ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej.