Manicure hybrydowy

Skóra rąk oraz przepięknie ozdobione paznokcie są dla każdej kobiety świetnym dodatkiem do ubioru i makijażu. Ponadto ozdobione paznokcie dodają uroku i pewności siebie.

Proponujemy Państwu kurs manicure hybrydowy, podczas którego zapoznacie się Państwo z najnowszymi trendami w modzie na stylizację paznokci metodą hybrydową wraz ze zdobnictwem.

Celem kursu jest przekazanie Uczestnikom w praktyczny sposób wiedzy i doświadczeń, przez wysokiej klasy specjalistów. Będą oni służyć pomocą zdobywającym nowy zawód poprzez udzielanie im cennych wskazówek i wsparcia w pierwszych krokach Ich samodzielnej pracy.

Każdy z Uczestników otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

miejsce: Akademickie Centrum Medyczne Bydgoskiej Szkoły Wyższej ul. Kaszubska 26

Realizowany kurs będzie odbywał się w wyznaczonych terminach w godzinach popołudniowych.

 

 

Zgłoszenie na kurs
Manicure hybrydowy

Podstawowe informacjeDane kontaktowe


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bydgoską Szkołę Wyższą w celu wystawienia faktury i realizacji kursu.
Wyrażam zgodę na prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji do­ty­czą­cych kur­sów or­ga­ni­zo­wa­nych przez Aka­de­mię Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go na po­da­ny prze­ze mnie ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej.