Informacje o uczelni

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa z siedzibą w Bydgoszczy jest uczelnią niepubliczną, istniejącą od 2004 roku. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MEN-DSW-3-4001-731/JG/04 została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 307.

Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, zdrowie publiczne, kosmetologia, dietetyka, marketing cyfrowy, pielęgniarstwo (tytuł zawodowy licencjata), budownictwo, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji (tytuł zawodowy inżyniera) oraz studia drugiego stopnia na kierunkach: fizjoterapia, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, logistyka, budownictwo, kosmetologia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo oraz zarządzanie inżynieria produkcji. Ponadto kształcimy w zakresie studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia

W ofercie edukacyjnej BSW są również studia podyplomowe i kursy, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych certyfikatów.

Bydgoska Szkoła Wyższa
Dlaczego warto studiować w naszej szkole

Dlaczego warto studiować w BSW?

  • Kierunki studiów przystosowane do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
  • Specjalności oparte na najwyższej jakości programach kształcenia.
  • Praktyki studenckie w prestiżowych instytucjach w kraju i zagranicą.
  • Stałe czesne oraz atrakcyjny system opłat ratalnych.
  • Profesjonalna kadra.
  • Dobra lokalizacja.