Ułatwienia dostępu

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych po obronie

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych po obronie

8 maja 2023 r. kształcenie zakończyli absolwenci na prowadzonych po raz pierwszy w przez Bydgoską Szkołę Wyższą studiach podyplomowych – ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

Egzamin podyplomowy przeprowadzili – kierownik studiów podyplomowych doc. dr Justyna Ożóg oraz doc. dr inż. Andrzej Baranowski.

Z dumą patrzymy jak słuchacze studiów podyplomowych stają się pożądanymi na rynku pracy specjalistami. Absolwentom studiów podyplomowych życzymy sukcesów osobistych oraz awansów zawodowych!

Zapraszamy do dalszego kształcenia w Bydgoskiej Szkole Wyższej!

#studiujbowarto