Ułatwienia dostępu

Pierwsi absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w BSW

Dzień, w którym mury uczelni opuszcza pierwszy rocznik absolwentów danego kierunku, jest datą wyjątkową dla całej społeczności akade­mickiej. 26 lipca b.r. do grona absolwentów Bydgoskiej Szkoły Wyższej dołączyli byli studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Dla BSW jest to wydarzenie szczególne, gdyż są to pierwsi absolwenci uczelni z tytułem inżyniera. Dyplomanci poświęcili swoje prace inżynierskie między innymi zagadnieniom związanym z elektro­wniami wodnymi jako odnawialnymi źródłami energii, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz efektywności robót termoizolacyjnych w budowni­ctwie mieszkaniowym.

Zdjęcia:  1  2  3  4  5 

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!