08 V2017

Podpisano porozumienie o współpracy z Akademią Transportu

W dniu 12 kwietnia Bydgoska Szkołą Wyższa podpisała porozumienie o współpracy z Akademią Transportu w Bydgoszczy. Celem tej współpracy jest przygotowanie studentów logistyki jako wysoko kwalifikowanych kadr polskiego transportu w Unii Europejskiej. Porozumienie zapewnia organizację i wspólne prowadzenie szkoleń umożliwiających studentom i absolwentom zdobycia Certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego.

Podpisano porozumienie o współpracy z Akademią Transportu