21 IV2017

Dr inż. Oleg Poleszczuk z wizytą w BSW

W dniu 20 kwietnia Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej gościł dra inż. Olega Poliszczuka z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, dyrektora Ukraińsko-Polskiego Centrum Integracji Europejskiej w Chmielnickim, a jednocześnie kierownika katedry Maszyn i aparatów, Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

W trakcie spotkania określono kierunki dalszej współpracy pomiędzy uczelniami, w tym realizację praktyk studenckich kierunków inżynierskich i staży naukowych kadry. Uzgodniono również udział Bydgoskiej Szkoły Wyższej w międzynarodowej konferencji pt. „VII Ukraińsko-Polskie Dialogi Naukowe”, która odbędzie się w październiku 2017 na Ukrainie. Bydgoska Szkoła Wyższa z Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym współpracuje od 2014 roku.

Oleg Poliszczuk