08 I2020

Stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców i wyróżniających się studentów

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy  przyjmuje zgłoszenia kandydatów do:

– Stypendiów Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców
– Stypendiów Prezydenta dla wyróżniających się studentów.

Chętni, którzy chcieliby złożyć wniosek, proszeni są o zgłaszanie swojej kandydatury na adres biuro.rektora@bsw.edu.pl do dnia 15.01.2020.

więcej informacji na stronie urzędu miasta Bydgoszczy: https://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_edukacji_i_sportu/ogloszenia/Stypendia_Naukowe_Prezydenta_Miasta___2020.aspx#0