13 X2020

Zarządzenie Rektora ws. organizacji kształcenia w BSW w roku akademickim 2020/2021 (tryb zdalny)

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną, Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej wprowadza zdalny tryb kształcenia oraz realizacji programu studiów na studiach wyższych i podyplomowych w formie wykładów i ćwiczeń.
Zajęcia prowadzone w innej formie, wynikającej z programu studiów, ze względu na ich specyfikację, tj. pracownie, laboratoria, ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia terenowe, prowadzone są w formie tradycyjnej.

Pełna treść zarządzenia:
PDF: Zarządzenie Rektora BSW nr 2.10.2020 ws. zdalnego trybu kształcenia