17 VI2020

Zarządzenie Rektora ws. organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2019/2020

PDF: Zarządzenie Rektora 5 5 2020