19 VI2020

Zarządzenie Rektora ws. realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia i pielęgniarstwo

Zarządzenie Rektora Bydgoskiej Szkoły Wyższej
w sprawie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
na kierunku fizjoterapia i pielęgniarstwo w roku akademickim 2019/2020
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Bydgoskiej Szkoły Wyższej

PDF: 1 6 2020 zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe 2019 2020