01 X2020

Życzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021