W Strefie Studenta znajdą Państwo komunikaty, plany zajęć, terminarz zjazdów, dokumenty oraz inne ogólne informacje związane ze studiowaniem w BSW.

Informacje o płatnościach (w tym numer indywidualnego konta bankowego) oraz dane osobowe i dotyczące studiowanych kierunków dostępne są w Wirtualnym Dziekanacie.


Studia I i II stopnia

STUDENCI jako LOGIN wpisują swój NUMER ALBUMU,
HASŁO to 4 ostatnie cyfry PESEL-u lub NIU/UID

Studia podyplomowe

STUDENCI jako LOGIN wpisują swój NUMER ALBUMU poprzedzony wielką literą P (np. P1234), natomiast HASŁO to 4 ostatnie cyfry PESEL-u

Logowanie

Login


HasłoProblemy z logowaniem lub działaniem Strefy Studenta należy zgłosić na adres informatyk@bsw.edu.pl wpisując w temacie e-maila „Strefa Studenta”, a w treści swój numer albumu, imię i nazwisko oraz opis problemu.

Wykładowcy, którzy chcą mieć dostęp do Strefy Studenta proszeni są o wysłanie prośby o założenie konta na adres informatyk@bsw.edu.pl.

Polityka prywatności | Polityka cookies