Bydgoska Szkoła Wyższa (dalej BSW) szanuje prawo do prywatności osób korzystających z jej usług oraz dba o ochronę ich danych osobowych zgodnie z Polskim prawem, stosując odpowiednie środki techniczne.

Prawo nakłada na podmiot przetwarzający dane obowiązek informacyjny w stosunku do osoby, której dane są przetwarzane – o tym jakie dane będą przetwarzane, w jakim celu, na jakiej podstawie, o przysługujących prawach oraz kto jest administratorem tych danych. Wszystkie te informacje znajdują się w niniejszej polityce.

Administrator danych osobowych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Bydgoska Szkoła Wyższa z siedzibą w Bydgoszczy
ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
NIP 967-11-98-206
Kontakt: uczelnia@bsw.edu.pl
Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: iod@bsw.edu.pl

Serwisy, których dotyczy ta polityka

Niniejsza polityka dotyczy wszystkich stron WWW, których operatorem jest BSW.

Są to m.in.:

  • bsw.edu.pl – strona informacyjna, dotycząca oferowanych przez BSW usług
  • rekrutacja.bsw.edu.pl – Elektroniczna Rekrutacja, strona dla kandydatów, umożliwiająca zapisanie się na studia za pomocą elektronicznego formularza
  • dziekanat.bsw.edu.pl – Wirtualny Dziekanat, to strona przeznaczona dla obecnych studentów z informacjami o ocenach, danych finansowych oraz innych, dotyczących studiowanego kierunku
  • bsw.edu.pl/strefa – Strefa Studenta, to strona dla obecnych studentów, na której zamieszczane są aktualne komunikaty i bieżące informacje dotyczące studentów
  • bip.bsw.edu.pl – Biuletyn Informacji Publicznej

Jakie dane zbieramy, w jakim celu i na jakiej podstawie

Podczas wejścia na nasze strony przeglądarka automatycznie przesyła informacje, które przetwarzamy w celu późniejszej analizy. Są to: adres IP komputera lub routera, wersja i nazwa przeglądarki (user-agent), adres żądanej strony oraz strona odsyłająca (referer). Dane te przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Dane te możemy użyć w celach statystycznych (np. sprawdzając, które nasze podstrony odwiedzane są najczęściej, z jakich przeglądarek korzystają odwiedzający nasze strony, z jakich regionów następują połączenia itp.) oraz w ramach ochrony oraz analizy naruszeń zabezpieczeń serwera. Zebrane dane statystyczne są anonimowe, zawierają tylko zestawienie ilościowe. Jednak w przypadku naruszenia bezpieczeństwa i zgłoszenia tego faktu do odpowiednich organów państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, możemy udostępnić adres IP w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.

Poprzez zastosowane przez nas oprogramowanie służące do analizy ruchu na stronie internetowej (Matomo, Google Analytics), zbieramy informacje mogące posłużyć modernizacji i ulepszaniu naszych serwisów i usług. Oprócz danych przesyłanych automatycznie o których wspomniano wyżej, analizie podlega w tych systemach również rozdzielczość ekranu.

Dane osobowe zbieramy również poprzez kontakt z nami za pomocą usług świadczonych drogą elektroniczną (np. e-mail, czat, formularz kontaktowy, serwisy społecznościowe) oraz za pomocą usług telekomunikacyjnych (SMS, rozmowa telefoniczna). Podanie danych w tym przypadku inicjowane jest przez użytkownika i jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik wysyłając swoje dane potwierdza tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych, a więc podstawą prawną będzie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Tak uzyskane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

Na naszych stronach umieściliśmy formularze elektroniczne, które umożliwiają zapisanie się na oferowane przez nas usługi (np. studia, kursy). Większość podanych w ten sposób danych osobowych będzie przetwarzana w celu realizacji usługi. Są to przede wszystkim dane osobowe, które znajdą się na umowie – podanie ich jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy. Podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
Niektóre dane (np. adres e-mail, numer telefonu) gromadzimy w celu kontaktu z daną osobą i podanie takich danych jest dobrowolne. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). W każdej chwili zgodnie z prawem zgodę można odwołać, w szczególności jeśli chodzi o zgodę na kontakt w celu marketingu bezpośredniego.
Ostatnią grupą danych, które w niektórych przypadkach musimy zgodnie z prawem przetwarzać, są dane narzucone przez ustawodawcę w celu wypełnienia obowiązku prawnego. Są to przykładowo płeć i miejsce zamieszkania (wieś/miasto) obowiązkowe w systemie POLON lub zdjęcie studenta, które jest wymaganym elementem legitymacji studenckiej i dyplomu ukończenia studiów wyższych. Takie dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c GDPR (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Uprawnienia przysługujące osobie, której dane przetwarzamy

Zgodnie z przepisami prawa osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:

Prawo dostępu do danych – dzięki niemu możesz dowiedzieć się czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to w jakim zakresie.
Jeśli przetwarzamy Twoje dane masz również prawo sprostowania, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych. Jednakże, jeśli jesteśmy prawnie zobligowani do przechowywania Twoich danych lub jest to np. niezbędne w dochodzenia roszczeń prawnych, możemy zgodnie z prawem odmówić usunięcia niektórych danych.
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane np. w zbyt szerokim zakresie, masz prawo zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania. Masz również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli sprzeciw będzie zasadny, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych w celach marketingowych.
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy je na podstawie wcześniej udzielonej przez Ciebie zgody.
Informacje, które zostały nam przez Ciebie przekazane, na Twoją prośbę możemy przenieść do innego podmiotu.
Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niepoprawnie lub masz inne wątpliwości możesz skontaktować się w celu wyjaśnienia z naszym Inspektorem Danych Osobowych. Jeśli odpowiedź nie będzie Cię satysfakcjonowała przysługuje Ci prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, czyli w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zapisywane w urządzeniu użytkownika

Wykorzystanie plików cookies oraz innych technologii umożliwiających zapisywanie informacji w urządzeniu użytkownika oraz odczytywanie ich podczas przeglądania stron zostało opisane w osobnym dokumencie (Polityka Cookies).

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!