Terapia zajęciowa

Studium przeznaczone jest dla przede wszystkim dla fizjoterapeutów, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, , nauczycieli placówek integracyjnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w pracy z osobami niepełnosprawnymi, pacjentami z różnymi dysfunkcjami w zakresie terapii zajęciowej.

Terapia zajęciowa ma na celu wspieranie rozwoju osobistego, zaradności życiowej, sprawności fizycznej i mentalnej.

Terapia zajęciowa zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją osób niepełnosprawnych intelektualnie, fizycznie, nadpobudliwych, nieśmiałych, mieści się w zakresie zagadnień medycznych, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, rehabilitacji. Jako sfera działań praktycznych oraz dyscyplina naukowa wymaga interdyscyplinarnego podejścia umożliwiającego podejmowania działań autonomicznie i w zespołach.

Przykładowymi terapiami zajęciowymi mogą być: pobyt w stadninie koni (hipoterapia, porządki stajenne, karmienie koni), zajęcia techniczne z tworzenia kartek świątecznych , ozdób tematycznych i innych, nauka oddychania, śpiewania, poznawanie nowych dyscyplin sportowych, nauka tańca, obsługa nowoczesnych urządzeń, kółka teatralne i inne.

Osoba która chciałaby uczęszczać na studia podyplomowe z terapii zajęciowej powinna mieć odpowiednie kompetencje, przede wszystkim:

Kończąc studia podyplomowe z terapii zajęciowej student nabierze wiedzy na jakie zajęcia kwalifikować danego pacjenta, jaka terapia będzie dawała najlepsze efekty.

Osoba która ukończy studia podyplomowe z terapii zajęciowej może starać się o zatrudnienie w służbie zdrowia:

 • Szpitalach: oddziały neurologiczne, urazowo ortopedyczne, reumatologiczne, kardiologiczne, pediatryczne, psychiatryczne
 • Specjalistyczne centra oraz ośrodki pobytu dziennego dla dzieci/nastolatków/dorosłych: upośledzonych umysłowo, z problemami sensomotorycznymi, społecznymi, emocjonalnymi, motorycznymi
 • Centra Rehabilitacyjne
 • Domy opieki społecznej
 • Pensjonaty
 • Szkoły
 • Więzienia
 • Firmy projektujące oraz produkujące sprzęt adaptacyjny
 • Wszelkie placówki wsparcia społecznego
 • Ośrodki reorientacji zawodowej
 • Prywatna praktyka
 • Placówki systemu opieki nad osobami starszymi
 • Placówki systemu opieki nad osobami z problemami zdrowia psychicznego

Czas trwania studiów

 • dwa semestry
 • łączna liczba godzin: 220
English
version
Zamknij Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika.
Jeśli nie akceptujesz tego, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w przeglądarce.
Jakie informacje zapisujemy i w jakim celu? Czym są ciasteczka? Jak je zablokować?