Terapia zajęciowa

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie kompetencji niezbędnych do podejmowania różnorodnych działań na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania niepełnosprawności. Zdobyte umiejętności pozwolą na działania w zakresie poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup, dla poprawy integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób społecznie wykluczonych.

Zakres uzyskanych kompetencji umożliwia absolwentom stosowanie technik terapii w interdyscyplinarnych zespołach oraz indywidualnej praktyce terapeutycznej.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich absolwentów szkół wyższych, a w szczególności pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników jednostek pomocy społecznej, służby zdrowia, instytucji przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie terapii zajęciowej umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach takich jak:

 • szpitale
 • centra rehabilitacyjne
 • pensjonaty dla osób starszych
 • wszelkie placówki wsparcia społecznego
 • szkoły
 • zakłady karne
 • ośrodki reorientacji zawodowej
 • prywatna praktyka
 • ośrodki dla dzieci i dorosłych z urazami mózgu
 • ośrodki/zakłady pracy chronionej

a także w innych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu (m.in. osób z niepełnosprawnością).

Forma studiów

Kształcenie realizowane jest w systemie studiów niestacjonarnych, na zjazdach prowadzonych raz w miesiącu, w soboty i niedziele.

Czas trwania studiów

Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 210

Program studiów

W programie studiów realizowane będą zagadnienia:

 1. Artterapia.
 2. Bajkoterapia.
 3. Ergonomia i adaptacja w czynnościach życia codziennego.
 4. Kynoterapia.
 5. Podstawowe modele i praktyki w terapii zajęciowej- metodyka pracy terapeuty zajęciowego.
 6. Podstawy logopedii z elementami języka migowego.
 7. Podstawy warsztatu muzykoterapeutycznego w terapii zajęciowej.
 8. Taniec terapeutyczny oraz prozdrowotne formy tańca.
 9. Terapia zajęciowa dzieci z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz terapii behawioralnej.
 10. Terapia zajęciowa osób starszych z elementami biogerontologii.
 11. Terapia zajęciowa osób z dysfunkcjami neurologicznymi.
 12. Terapia zajęciowa osób z trudnościami uczenia się oraz niepełnosprawnością intelektualną.
 13. Wprowadzenie do terapii zajęciowej.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy dyplomowej.

English
version
Zamknij Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika.
Jeśli nie akceptujesz tego, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w przeglądarce.
Jakie informacje zapisujemy i w jakim celu? Czym są ciasteczka? Jak je zablokować?