Terapia zajęciowa

Czym jest terapia zajęciowa?

Terapia zajęciowa to nauka zajmująca się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych.

Terapeuta angażuje pacjenta w czynności zaprojektowane tak, by sprzyjały przywróceniu funkcjonowania, by móc takim ludziom spełnić wymagania stawiane przed nimi przez ich pracę zawodową, środowisko społeczne i domowe.

Jak to działa?

Podczas terapii zajęciowej terapeuta wspiera rozwój osobisty każdego uczestnika. Poprawia zaradność życiową oraz sprawność psychofizyczną. Stara się o przystosowanie i funkcjonowanie społeczne w dobie życia codziennego.

Cel studiów

Uzyskanie kompetencji w zakresie terapii zajęciowej niezbędnych do podejmowania różnorodnych działań na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania niepełnosprawności. Poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie, dla poprawy integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.

Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie terapii zajęciowej umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach takich jak:

 • szpitale
 • centra rehabilitacyjne
 • pensjonaty dla osób starszych
 • wszelkie placówki wsparcia społecznego
 • szkoły
 • zakłady karne
 • ośrodki reorientacji zawodowej
 • prywatna praktyka
 • ośrodki dla dzieci i dorosłych z urazami mózgu
 • ośrodki/zakłady pracy chronionej

a także w innych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu (m.in. osób z niepełnosprawnością).

Zakres uzyskanych kompetencji umożliwia absolwentom stosowanie technik terapii w pracy w interdyscyplinarnych zespołach oraz indywidualnej praktyce terapeutycznej.

Studia są kierowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych, a w szczególności pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników jednostek pomocy społecznej, służby zdrowia, instytucji przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Program studiów

I semestr 105 godzin

 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
 • Podstawowe modele i praktyki w terapii zajęciowej- metodyka pracy terapeuty zajęciowego
 • Terapia zajęciowa dzieci z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz terapii behawioralnej
 • Terapia zajęciowa osób z trudnościami uczenia się oraz niepełnosprawnością intelektualną
 • Podstawy warsztatu muzykoterapeutycznego w terapii zajęciowej
 • Taniec terapeutyczny oraz prozdrowotne formy tańca
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie port folio oraz pracy dyplomowej

II semestr 105 godzin

 • Terapia zajęciowa osób starszych z elementami biogerontologii
 • Bajkoterapia
 • Kynoterapia
 • Artterapia
 • Terapia zajęciowa osób z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Podstawy logopedii z elementami języka migowego
 • Ergonomia i adaptacja w czynnościach życia codziennego
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
English
version
Zamknij Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika.
Jeśli nie akceptujesz tego, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w przeglądarce.
Jakie informacje zapisujemy i w jakim celu? Czym są ciasteczka? Jak je zablokować?