Akty prawne

Statut Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Regulamin studiów w Bydgoskiej Szkole Wyższej

Zarządzenie 2/3/2021 w sprawie monitorowania zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie zdalnej w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie 3/3/2021 w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie 2/10/2020 Rektora BSW – w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Organizacja roku akademickiego 2021/2022
Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Informacja w zakresie wystawiania faktur za usługi edukacyjne

Uchwała 2/4/2019 – warunki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
Uchwała 3/4/2019 – warunki rekrutacji cudzoziemców na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 1/3/2020 w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2020/2021

Uchwała 5/5/2020 – warunki rekrutacji na rok akademicki 2021/2022
Uchwała 6/5/2020 – warunki rekrutacji cudzoziemców na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie 3/6/2019 Rektora BSW – w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020
Załącznik do zarządzenia 3/6/2019 – organizacja roku 2019/2020

Zarządzenie Rektora ws. kształcenia hybrydowego na kierunkach medycznych – studia II stopnia
Opłaty za studia w roku akademickim 2019/2020

Raport samooceny – Fizjoterapia (29.12.2020)
Raport samooceny – Logistyka (21.12.2020)
Raport samooceny – Bezpieczeństwo Narodowe (2019)