Studia inżynierskie- budownictwo (2) (1)

Opis kierunku

Budownictwo to kierunek studiów pozwalający na zdobycie specjalistycznej wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Kształcenie na profilu praktycznym wymaga nauki i twórczej pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Oprócz wiedzy teoretycznej absolwent nabędzie umiejętności w zakresie nadzorowania i zarządzania procesem inwestycyjnym, kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Wykształcenie obejmujące podstawy obliczeń konstrukcji pozwali mu na elastyczne dostosowanie się do nieustannie zmieniających się wymogów i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typu konstrukcji. Ukończenie studiów na kierunku budownictwo umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych, niezbędnych do tego, aby zostać kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru lub projektantem.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Budownictwo?

  • praktyczne kształcenie, zajęcia terenowe
  • możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane
  • wykwalifikowana kadra z bagażem doświadczeń zawodowych

„Bardzo fajne studia, konkretne przekazy informacji
i konkretny zawód. Ciekawie prowadzone zajęcia
i skuteczne przekazywanie wiedzy. Praktyki dają możliwość późniejszej współpracy z daną firmą,
więc jest to jakaś perspektywa,
jeśli ktoś nie ma swojej wybranej drogi”

Szymon
student III roku administracji

Specjalności

Studia inżynierskie- budownictwo (3)

Budownictwo ogólne

Studenci w trakcie studiów otrzymują rozległą i interdyscyplinarną wiedzę między innymi z zakresu stosowania materiałów budowlanych i ich wytrzymałości, projektowania obiektów budowlanych, jak również zarządzania robotami budowlanymi. Specjalność ta skupia się na poszerzaniu wiedzy z obszaru realizacji obiektów budowlanych, wykonywania remontów i modernizacji, określania stanu technicznego budynków oraz wykorzystywaniu nowoczesnych materiałów
i technologii. Oprócz wiedzy teoretycznej absolwenci uzyskują umiejętności praktyczne w zakresie nadzorowania i zarządzania procesem inwestycyjnym, kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych
programów komputerowych.

Drogi szynowe

Studenci tej specjalności otrzymują gruntowną wiedzę i umiejętności ze
szczególnym uwzględnieniem transportu szynowego w zakresie projektowania, budowy, modernizacji, remontów i utrzymania. Specjalność ta umożliwia poszerzanie wiedzy z zakresu eksploatacji i diagnozowania stanu technicznego nawierzchni szynowych oraz stosowania nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem.

railway-BT9JD7G (1)
budownictwo2

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Studenci podczas studiów tej specjalności zdobywają poszerzoną wiedzę
z
zakresu projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych o konstrukcji
żelbetowej w tym sprężonej, stalowej, murowej i drewnianej. Obejmuje
to obiekty
szeroko pojętego budownictwa miejskiego i przemysłowego, użyteczności publicznej oraz budowle specjalne. Studenci zdobywają umiejętność wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania w budownictwie.

Dokumenty

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 10 × 550 zł 2 700 zł 5 400 zł
II ROK 10 × 550 zł 2 700 zł 5 400 zł
III ROK 10 × 550 zł 2 700 zł 5 400 zł
IV ROK 5 × 550 zł
2 700 zł 2 700 zł

 

Kwoty obowiązujące w roku akademickim 2024/2025