Budownictwo

studia I stopnia - inżynier
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Budownictwo

Opis kierunku

Budownictwo to kierunek studiów pozwalający na zdobycie specjalistycznej wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Kształcenie na profilu praktycznym wymaga nauki i twórczej pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Oprócz wiedzy teoretycznej absolwent nabędzie umiejętności w zakresie nadzorowania i zarządzania procesem inwestycyjnym, kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Wykształcenie obejmujące podstawy obliczeń konstrukcji pozwali mu na elastyczne dostosowanie się do nieustannie zmieniających się wymogów i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typu konstrukcji.

» Wykaz przedmiotów

Dlaczego warto studiować
na kierunku Budownictwo ?

Studia I stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej, a absolwent uzyskuje dyplom inżyniera budownictwa. Zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” absolwent posiada wykształcenie pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane (w ograniczonym zakresie). Absolwent jest przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowaniu produkcji elementów budowlanych i nadzoru wykonawstwa budowlanego.

Specjalności

Budownictwo ogólne

Drogi szynowe

Ile wynosi czesne?

I rok 375 zł 1 825 zł 3 650 zł
II rok 395 zł 1 925 zł 3 850 zł
III rok 395 zł 1 925 zł 3 850 zł
IV rok 395 zł 1 970 zł  

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.