Władze uczelni

Władze uczelni

Rektor BSWRektorprof. nadzw. dr Włodzimierz Majewski
Prorektor BSWProrektor, Pełnomocnik ds. kierunku Fizjoterapia prof. nadzw. dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska
Kanclerz BSWKanclerz mgr inż. Tomasz Makowski

Pełnomocnicy Rektora ds. kierunków

Pielegniarstwo dr Katarzyna Rzepka
Dietetyka, Kosmetologia, Zdrowie publiczne doc. dr n. med. Zdzisława Kalisz
Administracja dr Justyna Ożóg
Pedagogika prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Korsak
Bezpieczeństwo narodowe prof. nadzw. dr hab. Adam Sudoł
Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji dr inż. Piotr Bojar
Budownictwo dr inż. Krzysztof Szpakowski