Władze uczelni

Władze uczelni

Rektor BSWRektorprof. BSW dr Włodzimierz Majewski
Prorektor BSWProrektor, Pełnomocnik ds. kierunku Fizjoterapia prof. BSW dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska
Kanclerz BSWKanclerz mgr inż. Tomasz Makowski

Pełnomocnicy Rektora ds. kierunków

Pielegniarstwo dr Katarzyna Rzepka
Dietetyka, Kosmetologia, Zdrowie publiczne doc. dr n. med. Zdzisława Kalisz
Administracja doc. dr Justyna Ożóg
Bezpieczeństwo narodowe prof. BSW dr hab. Adam Sudoł
Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji doc. dr inż. Piotr Bojar
Budownictwo dr inż. Kinga Zielonka