Bezpieczeństwo Narodowe

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Bezpieczeństwo Narodowe

Opis kierunku

Bezpieczeństwo narodowe to uniwersalny kierunek łączący w sobie wiedzę  z zakresu nauk o obronności oraz bezpieczeństwie państwa. Rynek pracy wykazuje deficyt na specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, w zespolonych służbach, inspekcjach i strażach, jednostkach wojskowych, instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym oraz innych służbach państwowych i samorządowych. Umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów pozwolą ich absolwentowi na podjęcie zatrudnienia w administracji, samorządach, przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach odpowiedzialnych za organizowanie działań w sytuacjach kryzysowych, a także na zajmowanie się zarządzaniem systemami teleinformatycznymi, ochroną danych i informacji, osób i mienia oraz problemami bezpieczeństwa pracy, produkcji i transportu.

Program kształcenia
Regulamin praktyk zawodowych

Dlaczego warto studiować
na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ?

  • dowiesz się w jaki sposób przewidywać i analizować zagrożenia bezpieczeństwa lokalnego, krajowego i międzynarodowego;
  • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, służbach, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem;
  • zdobędziesz zawód, który pozwoli Ci się odnaleźć na trudnym i wymagającym rynku pracy;
  • zostaniesz specjalistą z wybranego zakresu realizując wybraną specjalizację;
  • zdobędziesz praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego;

Opinie o kierunku

Wybrałam bezpieczeństwo narodowe, bo jest to jeden z najciekawszych kierunków studiów w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Profesjonalna kadra, ciekawe zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe pozwalają mi na poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności. Z pewnością będę kontynuowała naukę na BSW na studiach magisterskich. W końcu najważniejsze jest bezpieczeństwo!!! Aleksandra Gralińska

Ile wynosi czesne?

miesięcznie za semestr za rok
I rok 280 zł 1 350 zł 2 700 zł
II rok 300 zł 1 450 zł 2 900 zł
III rok 320 zł 1 550 zł 3 100 zł

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.