Studia inżynierskie- budownictwo (2) (1)

Opis kierunku

Budownictwo to kierunek studiów pozwalający na zdobycie specjalistycznej wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Kształcenie na profilu praktycznym wymaga nauki i twórczej pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Oprócz wiedzy teoretycznej absolwent nabędzie umiejętności w zakresie nadzorowania i zarządzania procesem inwestycyjnym, kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Wykształcenie obejmujące podstawy obliczeń konstrukcji pozwali mu na elastyczne dostosowanie się do nieustannie zmieniających się wymogów i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typu konstrukcji. Ukończenie studiów na kierunku budownictwo umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych, niezbędnych do tego, aby zostać kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru lub projektantem.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Budownictwo?

  • praktyczne kształcenie, zajęcia terenowe
  • możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane
  • wykwalifikowana kadra z bagażem doświadczeń zawodowych

Dokumenty

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 530 zł 2 600 zł 5 200 zł
II ROK 550 zł (5 rat) 2 700 zł