Budownictwo

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Budownictwo

Opis kierunku

Studia magisterskie na kierunku budownictwo pozwolą na zdobycie rozszerzonej wiedzy na temat stosowania przepisów prawnych w budownictwie, norm i wytycznych dotyczących projektowania i eksploatacji obiektów budowlanych, pogłębionej wiedzy o materiałach budowlanych oraz zasadach produkcji przemysłowej i technologii wykonywania wyrobów i elementów budowlanych. Studenci w praktyce poznają zasady analizy, konstruowania i wymiarowania elementów złożonych konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych, murowych i ziemnych. Kluczowym celem wykształcenie absolwenta aktywnie działającego w lokalnej społeczności, instytucjach i przedsiębiorstwach na rynku polskim, jak i międzynarodowym dysponującego adekwatnym do pełnionych społecznych i zawodowych ról zasobem wiedzy i umiejętności, w zakresie dziedzin nauk technicznych oraz charakteryzujący się kompetencjami, pozwalającymi pełnić funkcje menedżerskie.

» Wykaz przedmiotów

Dlaczego warto studiować
na kierunku Budownictwo ?

  • zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych uprawniających do ubiegania się o nadanie nieograniczonych uprawnień budowlanych;
  • możliwość ubiegania się o nadanie certyfikatu Inżyniera Europejskiego (po spełnieniu niezbędnych wymogów);
  • zajęcia praktyczne realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów – praktyków budownictwa;
  • elastyczny system kształcenia dostosowany do potrzeb rynku pracy;
  • nowoczesne specjalności wymagane potrzebami współczesnych pracodawców;

Specjalności

Drogi szynowe

Konstrukcje budowlano – inżynierskie

Ile wynosi czesne?

  miesięcznie za semestr za rok
I rok 460 zł 2 250 zł 4 500 zł
II rok 460 zł 2 250 zł  

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.