Studia Magisterskie

Nauka na wyższych studiach drugiego stopnia wymaga ukończenia studiów pierwszego stopnia. Studia trwają cztery semestry i kończą się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem tytułu magistra. Ukończenie studiów II stopnia umożliwia kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!