Opis kierunku

Studenci na studiach II stopnia zdobywają wiedzę na temat nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich. Posiadają wiedzę specjalistyczną z zakresu optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych oraz transportowych. Są przygotowani do prowadzenia działalności spedycyjnej, z zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych.

Uzupełniające studia magisterskie na kierunku logistyka przygotowują studentów do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Poznają oni metody zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach:

  • produkcyjnych, logistycznych i produkcyjno-logistycznych,
  • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
  • jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne

Dlaczego warto studiować
na kierunku Logistyka?

  • praktyczny profil kształcenia
  • współpraca z renomowanymi instytucjami, organizacjami państwowymi i firmami prywatnych przedsiębiorców
  • prace dyplomowe ukierunkowane na potrzeby pracodawców

„Bydgoska Szkoła Wyższa jest uczelnią w której wiedza przekazywana na wykładach jest weryfikowana w sposób praktyczny na zajęciach terenowych lub w firmach logistycznych z którymi uczelnia współpracuje. Tak realizowany program nauczania pozwala na szybszą adaptację absolwenta w środowisku pracy.”

RobertZnaczko-1 (2)

inż. Robert Znaczko
dyrektor logistyki
REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.

Dokumenty

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 10 × 630 zł 2 × 3 100 zł 6 200 zł
II ROK 5 × 630 zł 1 × 3 100 zł 3 100 zł

Kwoty obowiązujące w roku akademickim 2024/2025

Partnerzy kierunku

Akademia Transportu w Bydgoszczy

AKSON Sp. z o.o

Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny

BOHAMET SA

Centrum Logistyczne Poczty Polskiej S.A. Oddział w Bydgoszczy

Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa

Firma REMONDIS Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy Sp. z o.o

PKP Cargo S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Pojazdy Szynowe PESA S.A

Politechnika Bydgoska im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Zakład Transportu i Eksploatacji

Politechnika Gdańska w Gdańsku – Katedra Mechaniki Konstrukcji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Północ S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy

Telefonika Kable Oddział w Bydgoszczy

Tramwaj Fordon Sp. z o.o

Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Komunikacji

ZNTK Paterek

BRODPOL Brodnica

Współpraca z jednostkami wojskowymi

Wojsko Polskie

Sztab Generalny Wojska Polskiego – Pion Logistyki

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP, Centrum Szkolenia Logistyki oraz Oddział Operacyjny

1. Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy

1. Rejonowa Baza Logistyczna w Wałczu

Współpraca międzynarodowa

Allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG, Engen

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Ukraina) – Wydział Inżynierii Mechanicznej

Państwowa Akademia Zawodowa w Glauchau (Niemcy)

SAATZ Sp. z o.o.