Opis kierunku

Inżynier Logistyk doskonale potrafi określić priorytetowe cele, aby zgodnie z tą zasadą nadzorować działania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Studenci w czasie studiów poznają narzędzia niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi oraz techniki negocjacji i sprzedaży niezbędne dla logistyków. Absolwent kierunku logistyka posiada wiedzę inżynierską oraz wiedzę z zakresu zarządzania. Połączenie tych dwóch dziedzin życia powoduje, że jest poszukiwany na międzynarodowym rynku pracy. Studia  pozwalają kandydatom na zaznajomienie się z trendami występującymi na rynku i dają bardzo szeroki wachlarz narzędzi możliwych do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Logistyka?

  • praktyczny profil kształcenia
  • współpraca z renomowanymi instytucjami, organizacjami państwowymi i firmami prywatnych przedsiębiorców
  • prace dyplomowe ukierunkowane na potrzeby pracodawców

„Bydgoska Szkoła Wyższa jest uczelnią w której wiedza przekazywana na wykładach jest weryfikowana w sposób praktyczny na zajęciach terenowych lub w firmach logistycznych z którymi uczelnia współpracuje. Tak realizowany program nauczania pozwala na szybszą adaptację absolwenta w środowisku pracy.”

RobertZnaczko-1 (2)

inż. Robert Znaczko
dyrektor logistyki
REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 550 zł 2 700 zł 5 400 zł
II ROK 550 zł (5 rat) 2 700 zł