Logistyka

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Logistyka

Opis kierunku

Kształcenie w zakresie logistyki na poziomie studiów magisterskich zostało ukierunkowane na przygotowanie studentów wskazanego kierunku do pracy w charakterze specjalistów w zakresie funkcjonowania, organizacji i koordynacji zadań pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha logistycznego od dostawcy do odbiorcy finalnego. Ma ono na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu uwarunkowań funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych, podstawę której stanowi wiedza ogólna z zakresu nauk technicznych i ekonomicznych oraz kształtowanie świadomości podstaw teoretycznych analizowanych procesów logistycznych, oraz ich przydatności do zastosowania w praktyce. Nauka podejścia systemowego do rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych kształtuje cechy kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, co wpływa na poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy i podnosi jej jakość.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Logistyka ?

  • możliwość zatrudnienia w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach: produkcyjnych, logistycznych i produkcyjno-logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne,
  • zajęcia realizowane przez wybitnych specjalistów praktyków z branży logistycznej,
  • prace dyplomowe ukierunkowane na potrzeby pracodawców, konstruowane w oparciu o studium przypadku i zalecenia wynikające z potrzeb rynku pracy,
  • zdobycie fachowej wiedzy magisterskiej i inżynierskiej, popartej umiejętnościami praktycznymi wymaganymi od logistyków przez międzynarodowy rynek pracy.
Zofia Zimna

Opinie o kierunku

Już 4 rok studiuję w Bydgoskiej Szkole Wyższej, aktualnie na studiach magisterskich. W mojej rodzinie kontynuowane są tradycje kolejarskie, dlatego wybrałam logistykę. Uczelnia daje mi możliwości samorealizacji i pozwala na zgłębienie tematyki, która szczególnie mnie interesuje. Dzięki BSW wiem, że studiowanie jest możliwe w każdym wieku! Zofia Zimna

Ile wynosi czesne?

miesięcznie za semestr za rok
I rok 460 zł 2 250 zł 4 600 zł
II rok 460 zł 2 250 zł

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.