Logistyka

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Logistyka

Opis kierunku

Kształcenie w zakresie logistyki na poziomie studiów magisterskich zostało ukierunkowane na przygotowanie studentów wskazanego kierunku do pracy w charakterze specjalistów w zakresie funkcjonowania, organizacji i koordynacji zadań pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha logistycznego od dostawcy do odbiorcy finalnego. Ma ono na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu uwarunkowań funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych, podstawę której stanowi wiedza ogólna z zakresu nauk technicznych i ekonomicznych oraz kształtowanie świadomości podstaw teoretycznych analizowanych procesów logistycznych, oraz ich przydatności do zastosowania w praktyce. Nauka podejścia systemowego do rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych kształtuje cechy kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, co wpływa na poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy i podnosi jej jakość.

Harmonogram realizacji zajęć (2020–2022)
Program kształcenia
Praktyki zawodowe
Regulamin praktyk
Sylabusy

Dlaczego warto studiować
na kierunku Logistyka ?

  • możliwość zatrudnienia w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach: produkcyjnych, logistycznych i produkcyjno-logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne;
  • zajęcia realizowane przez wybitnych specjalistów praktyków z branży logistycznej;
  • prace dyplomowe ukierunkowane na potrzeby pracodawców, konstruowane w oparciu o studium przypadku i zalecenia wynikające z potrzeb rynku pracy;
  • zdobycie fachowej wiedzy magisterskiej i inżynierskiej, popartej umiejętnościami praktycznymi wymaganymi od logistyków przez międzynarodowy rynek pracy;

Opinie o kierunku

Bydgoska Szkoła Wyższa jest uczelnią w której wiedza przekazywana na wykładach jest weryfikowana w sposób praktyczny na zajęciach terenowych lub w firmach logistycznych z którymi uczelnia współpracuje. Tak realizowany program nauczania pozwala na szybszą adaptację absolwenta w środowisku pracy.

inż. Robert Znaczko
dyrektor logistyki
REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.

Ile wynosi czesne?

miesięcznie za semestr za rok
I rok 460 zł 2 250 zł 4 500 zł
II rok 460 zł 2 250 zł

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.