Opis kierunku

Kierunek Finanse i Rachunkowość w Bydgoskiej Szkole Wyższej daje możliwość poznania świata finansów, który przyciąga przedsiębiorczych ludzi. Oddziałuje na wszystkie sfery ludzkiego życia i społeczeństwa. Dlatego studia w zakresie Finanse i Rachunkowość zawsze będą ciekawym pomysłem na drogę zawodową, rozwój zawodowy, a przez to trafioną inwestycją. Na świat rachunkowości i finansów, zarządzania nimi składają się przepisy, zasady podatkowe, instytucje finansowe, banki… Aby poczuć się w nim swobodnie podejmij studia w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Dzięki kierunkowi studiów Finanse i Rachunkowość możesz poznać funkcjonowanie finansów w firmie, rynków finansowych, banków, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, czytania i interpretowania sprawozdań finansowych, przeprowadzania inwentaryzacji. Dowiesz się jakie znaczenie ma polityka rachunkowości, jak dobrze lokować kapitał, jak optymalizować obciążenia podatkowe.

Dlaczego warto studiować
na kierunku
Finanse i Rachunkowość?

  • Zajęcia prowadzone przez specjalistów z szeroko pojętego zakresu  księgowości oraz rachunkowości
  • Program nauczania starannie dobrany do potrzeb rynku pracy, jak i prowadzenia własnej działalności
  • Szeroki wybór specjalności kierunku
  • Współpraca ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce
    (oddział w Bydgoszczy)

„Ukończenie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość gwarantuje mi prestiżowy i dobrze płatny zawód. Interesuję się rynkami finansowymi oraz inwestowaniem i na tym kierunku znalazłam specjalność dla siebie. BSW stawia na praktykę, a ja to bardzo cenię! Już po pierwszych kontaktach z pracownikami Uczelni wiem, że będę mogła liczyć na miłą , dobrze poinformowaną i kompetentną obsługę i pomoc dziekanatu. Chcę dość szybko podjąć pracę w trakcie studiów, a Bydgoska Szkoła Wyższa oferuje zajęcia weekendowe, wyłącznie w soboty i niedziele, Polecam

Klaudia
kandydatka

Specjalności

FIr zarządzanie przeds.

Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Umiejętności i wiedza, które zdobędziesz na specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw zapewniają przygotowanie
do współuczestniczenia w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, finansami przedsiębiorstw i ich inwestycjami, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych czy doradztwa finansowego. Nabywana wiedza
i umiejętności stwarzają podstawy do budowania Twojej kariery zawodowej
w zakresie zawodów związanych z praktycznym profilem kształcenia,
w tym specjalisty ds. rachunkowości, specjalisty ds. rachunkowości zarządczej, głównego księgowego, kontrolera finansowego, doradcy finansowego
lub dyrektora finansowego.

Kadry i płace w praktyce

Ukończenie specjalności Kadry i płace w praktyce zapewni Ci pozyskanie poszukiwanych na rynku kompetencji. Ta specjalność to odpowiedź
na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów w zakresie obsługi
kadrowo-płacowej zarówno przedsiębiorstw prywatnych , jak i instytucji publicznych czy samorządowych. Specjaliści kadr i płac odgrywają coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu indywidualnych rozwiązań przystających
do specyfiki i celów rozwojowych konkretnych podmiotów gospodarczych, jak również potrzeb i oczekiwań ich pracowników. Dzięki ukończeniu specjalności kadry i płace w praktyce w Bydgoskiej Szkole Wyższej nauczysz się m. in. samodzielnego prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników czy obsługi programu Płatnik – tworzenia dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych, wysyłania dokumentów do ZUS. Będziesz potrafił interpretować przepisy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nauczysz się sporządzania listy płac i rozliczeń z tytułu umów cywilnoprawnych czy rozliczania delegacji krajowych oraz zagranicznych.

FIR kadry
FIR bankowość

Rynki finansowe i bankowość

Umiejętności i wiedza, które zdobędziesz na tej specjalności gwarantują Ci zdobycie podstaw budowania Twojej przyszłości w świecie finansów i bankowości. Dowiesz się  jak funkcjonują rynki finansowe, jak zbudowany jest system bankowy,
jak pozyskiwać kapitał i dobrze go lokować. Co wpływa na płynność finansową?
Jak funkcjonuje i jakie ryzyka wiążą się z inwestowaniem na giełdzie? Co kształtuje stopę zwrotu? Ile kapitał kosztuje? Odpowiedzi na wszystkie te pytania uzyskasz
w trakcie studiów w BSW. Ukończenie specjalności Rynki finansowe i bankowość zapewni Ci uzyskanie poszukiwanych na rynku kompetencji i solidne podstawy Twojej kariery zawodowej.

Finanse i rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego

Finanse i rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego to obszar,
w którym niezmiennie brakuje specjalistów. Ukończenie tej specjalności zapewni Ci zdobycie umiejętności i wiedzy w zakresie budowy budżetu jednostek samorządu terytorialnego, procedur związanych z jego uchwalaniem czy kontrolą wykonania. Dowiesz się czym jest deficyt budżetowy i jakie są źródła jego finansowania na poziomie lokalnym.
Czym są rachunki niewygasające, jak wygląda klasyfikacja budżetowa,
jakie są źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

FIR Samorządy
Fir podatki

Podatki i optymalizacja podatkowa

Podatki i optymalizacja podatkowa to obszar, który intryguje i nieustannie
jest wyzwaniem dla specjalistów. Po ukończeniu specjalności w BSW poznasz system podatkowy w Polsce i jego miejsce w systemie UE. Dowiesz się jakie podatki mają szczególny wpływ na efektywność prowadzonej przez firmy działalności gospodarczej. Poznasz ryzyka i korzyści związane z optymalizacją podatkową
i kształtowaniem strategii podatkowych. Czym są schematy podatkowe? –
– i ten obszar będzie przedmiotem Twoich studiów. Zbudujesz solidne fundamenty do budowania Twojej kariery jako doradcy podatkowego, właściciela własnej firmy czy też dyrektora finansowego.

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 400 zł 1 950 zł 3 900 zł
II ROK 400 zł 1 950 zł 3 900 zł
III ROK 450 zł 2 200 zł 4 400 zł

Partnerzy kierunku