Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Finanse i rachunkowość

Opis kierunku

Finanse i rachunkowość kierunkiem przyszłości.

Najnowsze dane publikowane w Barometrze Zawodów 2019 przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że coraz więcej firm ma problem
ze znalezieniem pracowników. Do najbardziej deficytowych zawodów należą samodzielni księgowi oraz pracownicy ds. rachunkowości i księgowości. Pracodawcy poszukują osób
z doświadczeniem, znajomością aktualnych przepisów prawnych oraz programów komputerowych związanych z księgowością i rachunkowością.

Bydgoska Szkoła Wyższa wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy kształci studentów na kierunku finanse i rachunkowość we współpracy z pracodawcami. Niedobór absolwentów posiadających odpowiednie kwalifikacje, chłonność rynku we wskazanym zakresie oraz wymogi gospodarki rynkowej są wspólnym mianownikiem, dla kształcenia przez uczelnię kompetentnych kadr.

Księgowy to osoba najwyższego zaufania, ma dostęp do najbardziej poufnych informacji dotyczących firmy, jej kontraktów, obrotów, zasad jej rozliczeń. Pomaga rozwiązać zawiłe procesy biznesowe, dzięki niej firmy są w stanie podejmować uzasadnione ekonomicznie decyzje. Specjalista rachunkowości pomaga w określeniu sposobu zarządzania firmą, by rosła jej wartość i mogła się ona rozwijać. Wskazany zakres wiedzy i umiejętności cechuje wykwalifikowanych absolwentów kierunku finanse i rachunkowość.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na poziomie studiów pierwszego pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji uprawniających do podjęcia pracy w charakterze samodzielnego specjalisty: w instytucjach finansowych (m.in. bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, firmach leasingowych, faktoringowych, firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego); w pionach finansów (np. analiz finansowych, sprawozdawczości finansowej) oraz rachunkowości w podmiotach z branży niefinansowej oraz w jednostkach administracji publicznej. Dodatkowo absolwent finansów i rachunkowości może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Finanse i rachunkowość ?

  • księgowy to osoba najwyższego zaufania,
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
  • księgowy pomaga rozwiązywać zawiłe procesy biznesowe.

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.