Pielęgniarstwo

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Pielęgniarstwo

Opis kierunku

Od wielu lat szacuje się systematycznie rosnący niedobór pielęgniarek. Wykształcenie w zawodzie pielęgniarki/ pielęgniarza bazuje na aktualnych standardach nauczania, dodatkowo poszerzone jest o niezbędną i aktualną wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z wykonywanym zawodem.

Po odbyciu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo absolwent uzyska wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach ochrony zdrowia – do samodzielnej pracy z osobami chorymi.

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo otrzymują tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Są w pełni przygotowani do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, posługując się wiedzą uzyskiwaną z wybranych zagadnień z zakresu nauk społecznych, oraz nauk w zakresie opieki specjalistycznej z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych.

 

Dlaczego warto studiować
na kierunku Pielęgniarstwo ?

  • zawód cieszący się zaufaniem społecznym,
  • praktyki w prestizowych placówkach medycznych,
  • kierunek stworzony dla osób chcących pomagać innym,
  • duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pielegniarską,
  • wykładowcy, to wybitni specjaliści w swojej dziedzinie.

Opinie o kierunku

Według prognoz demograficznych do roku 2020 wiek powyżej 60 lat osiągnie ponad miliard ludzi. Będzie to prawie 1/6 ogółu mieszkańców całego świata. Stąd uczelnia kształcąc na kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia, wychodzi naprzeciw potrzebom przyszłej populacji, w zakresie wysoko wyspecjalizowanych kadr zapewniających opiekę.
Z uwagi na szeroki zakres świadczeń medycznych, jaki dotyczy pracy zawodowej pielęgniarki/ pielęgniarza kształcenie na studiach II stopnia pozwala na doskonalenie zawodowe, podniesienie swoich kompetencji. dr n. o zdr. Katarzyna Rzepka
Pełnomocnik Rektora ds. kierunku Pielęgniarstwo

Ile wynosi czesne?

  miesięcznie za semestr za rok
I rok 450 zł 2 200 zł 4 300 zł
II rok 490 zł 2 425 zł 4 800 zł

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.