Samorząd studencki

Serdecznie zapraszamy starostów poszczególnych kierunków oraz wszystkie osoby chętne do czynnego udziału w działaniach Samorządu Studenckiego BSW

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Marta Jabłońska

e-ma­il: samorzad@​bsw.​edu.​pl

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego

Mo­ni­ka Ko­szal­ka
Ka­ro­li­na Dę­ba­ła

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego w Senacie BSW

Ro­bert Znacz­ko
Ka­ro­li­na Fi­lar­ska
Ka­mi­la Bro­ni­kow­ska

Dokumenty:
Regulamin samorządu
Kodeks etyki studenta