Samorząd studencki

Serdecznie zapraszamy starostów poszczególnych kierunków oraz wszystkie osoby chętne do czynnego udziału w działaniach Samorządu Studenckiego BSW

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Weronika Ściborska
e-ma­il: samorzad@​bsw.​edu.​pl

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego

Michał Dembiński
Izabela Kiljańska
Marta Trepińska
Karol Matelski

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego w Senacie BSW

Michał Nowak
Paulina Farbińska
Weronika Ściborska (przewodniczący)

Dokumenty:

Regulamin samorządu
Kodeks etyki studenta