Sektor IT należy obecnie do najszybciej rozwijających się w Polsce branż gospodarki. Bydgoska Szkoła Wyższa kształci specjalistów przystosowanych do nowoczesnej i intensywnie rozwijającej się gospodarki oraz wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych.

Inżynier informatyki, to osoba posiadająca wiedzę ogólną i praktyczną z zakresu informatyki, telekomunikacji oraz elektrotechniki, które są niezbędne do kształtowania specjalistycznych kompetencji w zakresie systemów informatycznych, zarówno teorii funkcjonowania tych systemów, ich projektowania, jak również w zakresie ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, biznesie i administracji.

Program studiów

Program kształcenia stworzono w oparciu o potrzeby rozwijającej się globalnej sieci wzajemnych powiązań, która jest jedną z najinteligentniejszych form współpracy między specjalistami informatyki, a branżą biznesową.

Proces kształcenia odpowiada wszystkim najnowszym wymaganiom stawianym przed informatykom, zaspokaja najbardziej aktualne oczekiwania wobec tego zawodu. Jednocześnie uczelnia będzie przygotowywała osoby studiujące do nowych wyzwań, które są efektem zmian demograficznych, w tym technologicznych związanych z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w informatyce.

Dlaczego warto studiować
na kierunku informatyka?

 • praktyczny profil kształcenia,
 • program studiów przygotowany po konsultacji z pracodawcami,
 • zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem, jak również specjaliści w wybranych dziedzinach i dyscyplinach nauki
 • proponowane specjalności gwarantujące zatrudnienie
 • ważną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe

Specjalizacje

Technologie sieciowe

Specjalizacja obejmuje problematykę inteligentnych sieci komputerowych, zarządzania sieciami komputerowymi, systemów łączności bezprzewodowej, bezpieczeństwa sieci komputerowych zarówno jako elementów niezależnych jak i elementów powiązanych. Należy mieć jednak na uwadze potencjał wynikający z łączenia tych zakresów badań i wdrożeń, w ramach realizacji zajęć  z sieciowych systemów operacyjnych, sieci teletransmisyjnych, sterowników i sieci przemysłowych oraz sieciowych systemów multimedialnych.

Zajęcia praktyczne realizowane będą w laboratoriach komputerowych oraz w pracowniach specjalistycznych u interesariuszy zewnętrznych uczelni.

Programowanie

Studiujący specjalność programowanie będą programistami, którzy zdobędą wszechstronną i wiedzę w zakresie metod i narzędzi programowania. Studenci poznają główne zagadnienia programowania aplikacji internetowych, programowania w środowisku Windows, bezpieczeństwa aplikacji internetowych, programowania interfejsów baz danych, czy projektowania serwisów sieciowych. W trakcie studiów studenci specjalności programowanie nabędą umiejętności zarówno w zakresie posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem, jak i umiejętności programowania z wykorzystaniem najbardziej popularnych i poszukiwanych na rynku pracy języków programowania.

Podczas studiów studenci będą pracować m.in. z takimi językami programowania jak C/C++, JAVA i Python. Poznają też metody i rozwiązania związane z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją.

Zajęcia praktyczne realizowane będą w laboratoriach komputerowych oraz w pracowniach specjalistycznych u interesariuszy zewnętrznych uczelni.

Możliwości zatrudnienia

Osoba posiadająca kwalifikacje inżyniera informatyki jest przygotowana do pracy w przedsiębiorstwach/ jednostkach o różnym profilu działania, a w szczególności w:

 • firmach informatycznych i u operatorów sieci telekomunikacyjnych,
 • administracji państwowej,
 • instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • firmach zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania aplikacyjnego,
 • firmach, które zajmują się wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w praktyce,

na stanowiskach:

 • programisty systemów informatycznych oraz aplikacji webowych,
 • projektanta systemów komputerowych,
 • testera systemów informatycznych,
 • specjalisty informatyka,
 • kierownika działu informatyki,
 • specjalisty ds. sprzedaży i diagnostyki sprzętu komputerowego,
 • administratora sieci komputerowych i systemów informatycznych,
 • specjalisty z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych,
 • projektanta, programisty i administratora baz danych,
 • samodzielnego przedsiębiorcy prowadzącego własną firmę informatyczną.

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 500 zł 2 450 zł 4 900 zł
II ROK 550 zł 2 700 zł 5 400 zł
III ROK 550 zł 2 700 zł 5 400 zł
IV ROK (1 semestr) 550 zł
2 700 zł 2 700 zł

Kwoty obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

Interesariusze zewnętrzni
na kierunku informatyka

ATOS Poland Global Services sp. z o.o. w Bydgoszczy

TELDAT sp. z o.o. sp. k. w Bydgoszczy

SoftBlue SA w Bydgoszczy

Media System sp. z o.o.

Kolejowe Zakłady Łączności w Bydgoszczy

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA w Bydgoszczy – Dział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Informatyki Urzędu Miasta

STAROSTWO POWIATOWE BYDGOSZCZ herb

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – Dział IT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Dział IT

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z o.o. – Dział Informatyczny

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – Dział IT

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy – Sekcja ds. Informatyki

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy – Sekcja informatyki

Agencja Interaktywna SITAB