Organizacja ochrony zdrowia (1)

Opis kierunku

Zdrowie publiczne jest kierunkiem studiów kreującym szeroko pojętą profilaktykę i edukację zdrowotną współczesnego społeczeństwa. Praktyczny profil kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z różnych dziedzin: medycyny, zarządzania, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, statystyki medycznej, ekonomii oraz prawa, Student uczy się rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi. Potrafi rozpoznawać biologiczne, środowiskowe, demograficzne, społeczne i psychologiczne zagrożenia zdrowia zbiorowości ludzi, realizować kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym. Jest to połączenie nauk społecznych z naukami medycznymi, które daje ogromne możliwości dalszego rozwoju i zatrudnienia.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Zdrowie publiczne?

  • zajęcia dydaktyczne realizowane przez specjalistów zdrowia publicznego – dydaktyków i praktyków;
  • nowoczesne specjalności dostosowane do potrzeb jednostek systemu opieki zdrowotnej;
  • szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia lub samorealizacji.

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 550 zł 2 700 zł 5 400 zł
II ROK 550 zł 2 700 zł 5 400 zł