Zdrowie publiczne

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

Dwuobszarowe umiejscowienie studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne daje możliwość przygotowania profesjonalnej kadry zdrowia publicznego, która dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom i uzyskanym kompetencjom, będzie zdolna do inicjowania, planowania i wdrażania skutecznych działań na wszystkich płaszczyznach życia społecznego oraz poziomach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w celu poprawy stanu zdrowia populacji oraz zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia społeczeństwa. Zdrowie Publiczne jest obszarem oddziaływania wielu elementów i zjawisk
w obszarze: społeczno-medycznym, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizacji i zarządzania opieką zdrowotną, pomocy społecznej, podnoszenia stanu zdrowia i fizycznej sprawności społeczeństwa oraz z zakresu interwencji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Zdrowie publiczne ?

  • zajęcia dydaktyczne realizowane przez specjalistów zdrowia publicznego – dydaktyków i praktyków,
  • nowoczesne specjalności dostosowane do potrzeb jednostek systemu opieki zdrowotnej,
  • wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwenta zdrowia publicznego w wielu instytucjach i placówkach użyteczności publicznej, jak szpitale, szkoły, przedszkola, instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, administracji publicznej, nadzoru sanitarnego, instytucjach promujących zdrowie, ponosząc odpowiedzialność za realizację zadań związanych ze stanem zdrowia określonej populacji.

Ile wynosi czesne?

  miesięcznie za semestr za rok
I rok 420 zł 2 050 zł 4 100 zł
II rok 420 zł 2 050 zł 4 100 zł

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.