Dietetyka

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Dietetyka

Opis kierunku

Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rosnąca świadomość społeczeństwa, potrzeba dbania o zdrowie i kondycję fizyczną. Ważnym zadaniem jest zapewnienie zdrowia jednostki, jak i społeczeństwa, w obliczu zagrożeń dla zdrowia i życia w wyniku nieprawidłowego odżywiania i występujących uzależnień. Kształcenie na studiach drugiego stopnia będzie opierać się na wybranych przez studentów modułach między innymi w zakresie metod leczenia nadwagi i otyłości, współczesnych metod zapobiegania skażeniom mikrobiologicznym żywności, metod żywienia zbiorowego kobiet i dzieci, metod żywienia zbiorowego w geriatrii oraz dietetyki w chorobach psychicznych i onkologicznych.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Dietetyka ?

  • szerokie możliwości zatrudnienia uprawniające magistra dietetyki do pracy: w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, samodzielnej pracy w zarządzaniu zakładami żywienia zbiorowego a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego i cateringu w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla sportowców, gabinetach odnowy biologicznej, firmach farmaceutycznych produkujących preparaty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz produkujących żywność specjalnego przeznaczenia, w instytutach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się systemami zapewniania jakości żywności;
  • zdobycie uniwersalnych umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy współczesnego dietetyka – specjalisty żywienia;
  • możliwości podjęcia współpracy z renomowanymi jednostkami zajmującymi się dietetyką w Polsce i na świecie;
  • zdobycie warsztatu dietetyka poprzez praktyczną naukę zawodu i dobór odpowiednich specjalności ukształtowanych przez potrzeby społeczeństwa;

Opinie o kierunku

Zaczęłam studia na kierunku dietetyka, bo interesuje mnie problematyka zdrowego żywienia. Wraz z postępem cywilizacji stajemy się coraz bardziej podatni na rozwój wielu niebezpiecznych chorób, coraz gorzej się odżywiamy, a żywność którą spożywamy staje się coraz bardziej sztuczna i przetworzona. Jest więc oczywiste, że w niedalekiej przyszłości będą nas prześladować najróżniejsze schorzenia cywilizacyjne, a my będziemy zmuszeni szukać pomocy u różnych specjalistów. Jednym z nim bez wątpienia będzie dietetyk i dlatego wybrałam ten kierunek studiów. Anna Proch

Ile wynosi czesne?

  miesięcznie za semestr za rok
I rok 580 zł 2 850 zł 5 700 zł
II rok 580 zł 2 850 zł 5 700 zł

Partnerzy kierunku

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w BydgoszczyZakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w BydgoszczyBydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w BydgoszczyWojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Borowicza w BydgoszczyCentrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w BydgoszczySanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „OAZA” w InowrocławiuRestauracja „Stara Apteka” w InowrocławiuKolejowy Szpital Uzdrowiskowy w CiechocinkuRegionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w GrudziądzuWojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Zapisz się

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.