Kursy w Bydgoskiej Szkole Wyższej

W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów o unikalnych umie­jętnościach, legitymujących się ponad standar­dową wiedzą, Bydgoska Szkoła Wyższa powo­łała Akademię Kształcenia Ustawicznego. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez uznanych specjalistów z wykorzystaniem nowo­czesnych narzędzi edukacyjnych oraz programach nauczania opartych na najnowszych zdobyczach nauki, dzięki czemu możemy spełniać niemal wszystkie oczekiwania i wymagania stawiane nam zarówno przez studentów jak i pracowników czynnych zawodowo. Staramy się, aby szkolenia odbywały się przede wszystkim w systemie weekendowym, zwykle czasie wolnym od pracy zawodowej. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę, a tym samym zdobyć nowe umiejętności zawodowe, osób dynamicznych, zainteresowanych swoim dalszym rozwojem i doskonaleniem.

Potrafimy wydobyć potencjał, tkwiący w każdym z nas. Kursy kończą się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego opanowanie programu szkolenia i zdobyte kompetencje. Nie bez znaczenia dla organizacji szkoleń jest własna baza dydaktyczna z nowoczesnymi salami wykładowymi i pracowniami. Sprawna obsługa admini stracyjna i techniczna pomaga w tworzeniu atmosfery przyjaznej dla wszystkich uczestników naszych szkoleń. Organizujemy również szkolenia zamknięte, specjalnie przygotowywane na potrzeby danej firmy czy instytucji, poprzedzone wnikliwą analizą indywidualnych problemów, potrzeb i wymagań.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej

Nasza oferta kursów

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!