Bezpieczeństwo Narodowe

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Bezpieczeństwo Narodowe

Opis kierunku

Studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe pozwolą na przygotowanie do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych, w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa oraz zespołach zarządzania kryzysowego. Kształcenie pozwoli na poszerzenie umiejętności kształtowania działań na rzecz bezpieczeństwa oraz zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych – w zakresie techniki i teleinformatyki, celem realizowania założonych zadań. Szczególnie duże znaczenie w zakresie kształcenia specjalistów kierunku bezpieczeństwo narodowe ma praktyczne kształtowanie predyspozycji psychofizycznych, do pracy w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w zakresie zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych.

Program kształcenia
Regulamin praktyk zawodowych

Dlaczego warto studiować
na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ?

  • unikatowe specjalności ukształtowane oczekiwaniami pracodawców i rynku pracy;
  • wysoko wykwalifikowane kadry specjalistów z obszaru bezpieczeństwa narodowego realizujące zajęcia dydaktyczne;
  • interesariusze zewnętrzni uczestniczący w budowaniu planów i programów kształcenia zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy;
  • praktyki zawodowe realizowane w wyspecjalizowanych jednostkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa;

Opinie o kierunku

Wybrałam bezpieczeństwo narodowe, bo jest to jeden z najciekawszych kierunków studiów w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Profesjonalna kadra, ciekawe zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe pozwalają mi na poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności. Z pewnością będę kontynuowała naukę na BSW na studiach magisterskich. W końcu najważniejsze jest bezpieczeństwo!!! Aleksandra Gralińska

Ile wynosi czesne?

miesięcznie za semestr za rok
I rok 420 zł 2 050 zł 4 100 zł
II rok 420 zł 2 050 zł 4 100 zł

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.