Opis kierunku

Bezpieczeństwo narodowe to uniwersalny i innowacyjny kierunek, łączący w sobie wiedzę  z zakresu nauk o obronności oraz bezpieczeństwie państwa. Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują wszechstronną wiedzę, dotyczącą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym. Szczególnie duże znaczenie w zakresie kształcenia specjalistów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ma praktyczne kształtowanie predyspozycji psychofizycznych do pracy w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w zakresie zarządzania logistycznego. Umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów pozwolą ich absolwentowi na podjęcie zatrudnienia w strukturach służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w administracji, organizacjach bezpieczeństwa, czy też prywatnych firmach np. detektywistycznych.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ?

  • praktyki zawodowe i dyplomowe, które bazują na rzetelnie wypracowanym programie z partnerami biznesowymi i służbami mundurowymi
  • kurs strzelecki przy wykorzystaniu profesjonalnej, krótkiej i długiej broni
  • zapoznanie z działalnością Aeroklub Kujawskiego, gdzie można podjąć szkolenie spadochronowe i szybowcowe

„Wybrałam bezpieczeństwo narodowe, bo jest to jeden z najciekawszych kierunków studiów w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Profesjonalna kadra, ciekawe zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe pozwalają mi na poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności. Z pewnością będę kontynuowała naukę na BSW na studiach magisterskich. W końcu najważniejsze jest bezpieczeństwo!!!”

aleksandra-gralinska (1)

Aleksandra Gralińska

Dokumenty

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 500 zł 2 450 zł 4 900 zł
II ROK 500 zł 2 450 zł 4 900 zł

Kwoty obowiązujące w roku akademickim 2024/2025