Opis kierunku

Zdrowe i racjonalne odżywianie dla różnych grup konsumentów stało się wyznacznikiem bycia „fit”. Studia z Dietetyki pozwalają na rozwijanie umiejętności oceny stanu odżywienia i rozpoznawania potrzeb żywieniowych, uczą planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup konsumentów, a także sporządzania zestawów diet leczniczych
w poszczególnych jednostkach chorobowych. Student nabywa umiejętności w zakresie przygotowywania potraw i jadłospisów
z uwzględnieniem zasad dietetyki oraz bezpiecznego i efektywnego stosowania nowoczesnych metod technologii żywienia. Dietetyka staje się jedną z głównych gałęzi medycyny.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Dietetyka?

  • atrakcyjne specjalności dostosowane do potrzeb żywieniowych współczesnych konsumentów
  • własne laboratoria i pracownie umożliwiające rozwijanie umiejętności praktycznych
  • wysoka jakość kształcenia zapewniona dzięki zajęciom prowadzonym przez praktyków, posiadających doświadczenie
    w zakresie dietetyki

„Teraz wszyscy chcą być fit, a ja już niedługo będę mogła im w tym pomóc.
Zostanę dietetykiem, dzięki studiom na BSW.
Każdego kto się waha, zachęcam.
Wspaniała Pani Dziekan, która zawsze pomoże,
mili wykładowcy, którzy uczą w oparciu o doświadczenie”

Katarzyna
studentka III roku

Specjalności

female-nutritionist-working-on-digital-tablet-PL6QX5N (1)

Dietetyka i terapia dietą

Program kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej dietetyki, przy czym szczególny nacisk położony jest na zagadnienia związane z rolą żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń. Leczenie dietą jest formą wspomagającą w terapii większości chorób, a w niektórych
jest nawet podstawową formą leczenia pacjenta. Wiedza z zakresu roli fizjologicznej poszczególnych składników pokarmowych oraz ich wpływu
na przywracanie zdrowia, umożliwi opanowanie umiejętności opracowywania właściwych zestawów diet leczniczych dla poszczególnych pacjentów.

Żywienie w chorobach onkologicznych i paliatywnych

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy
z osobami/pacjentami z chorobami onkologicznymi i występującymi problemami m. in. brak apetytu, jadłowstręt, zaburzenia gryzienia
i połykania, zaburzenia trawienia i wchłaniania, nudności, wymioty, biegunki, ogólne osłabienie, zaburzenia czy utrata przytomności, pacjenci długotrwale leżący. Student zdobędzie umiejętności i wiedzę w zakresie procedur leczenia żywieniowego pacjentów oraz wskazań i przeciwwskazań do ich stosowania. Student pozna wskazania do żywienia w chorobach onkologicznych, które upośledzają pasaż pokarmów. Zapozna się
z wytycznymi do żywienia zgodnie z rekomendacją Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) dotyczące sztucznego żywienia dojelitowego – przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG). Zaznajomi się z zasadami finansowania leczenia żywieniowego w szpitalu, w domu i opiece długoterminowej. Zapozna się
z podstawowymi produktami stosowanymi u pacjentów wymagających przewlekłego leczenia żywieniowego w tym diet zawierających błonnik.

nutrition-facts-C2TXBS7 (1)
fit-sportswoman-exercising-and-training-at-home-he-QS9TT8B (1)

Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Program kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej dietetyki, przy czym szczególny nacisk położony jest na tematykę związaną
z rolą żywienia w profilaktyce zdrowotnej a także przygotowania organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego oraz jego regeneracji. Absolwent posiada wiedzę na temat roli odżywiania w utrzymaniu właściwego stanu zdrowia i właściwej kondycji fizycznej a także w utrzymaniu korzystnego wyglądu u osób zdrowych oraz uprawiających sport wyczynowy.

Żywienie dietetyczne w chorobach metabolicznych

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy z pacjentem
z najczęściej występującymi chorobami metabolicznymi, w tym cukrzycy, otyłości, fenyloketonurii, mukopolisacharydozy, zaburzeń lipidowych, dny moczanowej, osteoporozy. Student pozna uwarunkowania chorób metabolicznych o podłożu genetycznym i niewłaściwie stosowanej diety oraz zagadnienia dotyczące wybranych problemów klinicznych i żywienia
w chorobach metabolicznych. Zdobędzie wiedzę o aktualnych przyczynach
i patomechanizmach chorób metabolicznych oraz nieprawidłowych nawykach żywieniowych prowadzących do rozwoju chorób metabolicznych.

vegetable-nutrition-facts-information-on-a-device - PMGEL77
young-confident-dietitian-or-nutritionist-consulti-7Z5GQ7W (1)

Dietetyka w geriatrii i gerontologii

Program kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej dietetyki, przy czym szczególny nacisk położony jest na tematykę związaną
z rolą żywienia w profilaktyce zdrowotnej a także przygotowania organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego oraz jego regeneracji. Absolwent posiada wiedzę na temat roli odżywiania w utrzymaniu właściwego stanu zdrowia i właściwej kondycji fizycznej a także w utrzymaniu korzystnego wyglądu u osób zdrowych oraz uprawiających sport wyczynowy.

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 600 zł 2 950 zł 5 900 zł
II ROK 600 zł 2 950 zł 5 900 zł
III ROK 650 zł 3 200  zł 6 400 zł

Kwoty obowiązujące w roku akademickim 2024/2025

Partnerzy kierunku

stacja-sanitarno-epidemiologiczna-w-bydgoszczy
zbpp
bcde
szpital-kliniczny
wzoz
centrum-onkologii
oaza-inowrocław (1)
stara-apteka-inowrocław (1)
kolejowy-szpital-uzdrowiskowy
regionalny-szpital-specjalistyczny-bieganskiego
szpital-bielany