Dietetyka

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Dietetyka

Opis kierunku

Zdrowe i racjonalne odżywianie dla różnych grup konsumentów stało się wyznacznikiem bycia „fit”. Studia na kierunku dietetyka pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie mechanizmów i roli żywienia,  składu oraz wartości energetycznej, odżywczej i żywieniowej produktów spożywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Kształcenie pozwala na rozwijanie umiejętności oceny stanu odżywienia i rozpoznawania potrzeb żywieniowych, uczy planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup konsumentów, a także sporządzania zestawów diet leczniczych w poszczególnych jednostkach chorobowych. Student nabywa umiejętności w zakresie przygotowywania potraw i jadłospisów z uwzględnieniem zasad dietetyki oraz bezpiecznego i efektywnego stosowania nowoczesnych metod technologii żywienia.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Dietetyka ?

  • gwarancja zatrudnienia w jednostkach związanych z żywieniem: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach żywieniowych, zakładach żywienia zbiorowego, firmach cateringowych, żłobkach, przedszkolach, szkołach, przedsiębiorstwach turystyczno-hotelarskich, restauracjach, jako menedżerowie i konsultanci w różnego typu obiektach odnowy biologicznej, centrach sportowych, klubach fitness, hotelach oraz Spa&Wellness;
  • atrakcyjne specjalności dostosowane do potrzeb żywieniowych współczesnych konsumentów;
  • własne laboratoria i pracownie umożliwiające rozwijanie umiejętności praktycznych;
  • wysoka jakość kształcenia zapewniona dzięki zajęciom prowadzonym przez praktyków, posiadających doświadczenie w zakresie dietetyki;
  • współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;

Opinie o kierunku

Zaczęłam studia na kierunku dietetyka, bo interesuje mnie problematyka zdrowego żywienia. Wraz z postępem cywilizacji stajemy się coraz bardziej podatni na rozwój wielu niebezpiecznych chorób, coraz gorzej się odżywiamy, a żywność którą spożywamy staje się coraz bardziej sztuczna i przetworzona. Jest więc oczywiste, że w niedalekiej przyszłości będą nas prześladować najróżniejsze schorzenia cywilizacyjne, a my będziemy zmuszeni szukać pomocy u różnych specjalistów. Jednym z nim bez wątpienia będzie dietetyk i dlatego wybrałam ten kierunek studiów. Anna Proch

Specjalności

Dietetyka i terapia dietą

Program kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej dietetyki, przy czym szczególny nacisk położony jest na zagadnienia związane z rolą żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń. Leczenie dietą jest formą wspomagającą w terapii większości chorób, a w niektórych jest nawet podstawową formą leczenia pacjenta. Wiedza z zakresu roli fizjologicznej poszczególnych składników pokarmowych oraz ich wpływu na przywracanie zdrowia, umożliwi opanowanie umiejętności opracowywania właściwych zestawów diet leczniczych dla poszczególnych pacjentów.

Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Program kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej dietetyki, przy czym szczególny nacisk położony jest na tematykę związaną z rolą żywienia w profilaktyce zdrowotnej a także przygotowania organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego oraz jego regeneracji. Absolwent posiada wiedzę na temat roli odżywiania w utrzymaniu właściwego stanu zdrowia i właściwej kondycji fizycznej a także w utrzymaniu korzystnego wyglądu u osób zdrowych oraz uprawiających sport wyczynowy.

Dietetyka w geriatrii i gerontologii

Wskazany moduł pozwala studentowi na zdobycie umiejętności i zasad praktycznego przygotowania posiłków dla osób z różnymi schorzeniami. Student pozna aktualne zalecenia żywieniowe propagowane w krajach europejskich kierowane do ludzi z grup szczególnego ryzyka, w tym osób starszych, jak prawidłowo powinna być zbilansowana dieta, która będzie zapobiegać przekarmianiu lub przeciwnie niedożywieniu, co w konsekwencji może doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia i rozwoju wielu chorób. Pozna zmiany fizjologiczne i patologiczne zachodzące u osób w podeszłym wieku jako czynniki modyfikujące zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. Program kształcenia ukierunkowany jest na problematykę żywienia uwzględniający upodobania żywieniowe osób w starszym wieku i występującymi chorobami dietozależnymi.

Żywienie w chorobach onkologicznych i paliatywnych

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy z osobami/pacjentami z chorobami onkologicznymi i występującymi problemami m. in. brak apetytu, jadłowstręt, zaburzenia gryzienia i połykania, zaburzenia trawienia i wchłaniania, nudności, wymioty, biegunki, ogólne osłabienie, zaburzenia czy utrata przytomności, pacjenci długotrwale leżący. Student zdobędzie umiejętności i wiedzę w zakresie procedur leczenia żywieniowego pacjentów oraz wskazań i przeciwwskazań do ich stosowania. Student pozna wskazania do żywienia w chorobach onkologicznych, które upośledzają pasaż pokarmów. Zapozna się z wytycznymi do żywienia zgodnie z rekomendacją Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) dotyczące sztucznego żywienia dojelitowego – przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG). Zaznajomi się z zasadami finansowania leczenia żywieniowego w szpitalu, w domu i opiece długoterminowej. Zapozna się z podstawowymi produktami stosowanymi u pacjentów wymagających przewlekłego leczenia żywieniowego w tym diet zawierających błonnik.

Żywienie dietetyczne w chorobach metabolicznych

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy z pacjentem z najczęściej występującymi chorobami metabolicznymi, w tym cukrzycy, otyłości, fenyloketonurii, mukopolisacharydozy, zaburzeń lipidowych, dny moczanowej, osteoporozy. Student pozna uwarunkowania chorób metabolicznych o podłożu genetycznym i niewłaściwie stosowanej diety oraz zagadnienia dotyczące wybranych problemów klinicznych i żywienia w chorobach metabolicznych. Zdobędzie wiedzę o aktualnych przyczynach i patomechanizmach chorób metabolicznych oraz nieprawidłowych nawykach żywieniowych prowadzących do rozwoju chorób metabolicznych.  

Ile wynosi czesne?

  miesięcznie za semestr za rok
I rok 450 zł 2 200 zł 4 400 zł
II rok 500 zł 2 450 zł 4 900 zł
III rok 550 zł 2 700 zł 5 400 zł

Partnerzy kierunku

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w BydgoszczyZakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w BydgoszczyBydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w BydgoszczyWojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Borowicza w BydgoszczyCentrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w BydgoszczySanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „OAZA” w InowrocławiuRestauracja „Stara Apteka” w InowrocławiuKolejowy Szpital Uzdrowiskowy w CiechocinkuRegionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w GrudziądzuWojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Zapisz się

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.