Zarządzanie i Inżynier produkcji (2)

Opis kierunku

Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski, który opiera się na praktycznym kształceniu. Kierunek ten pozwala na zapoznanie się z zasadami i narzędziami wykorzystywanymi w projektowaniu inżynierskim. Student poznaje metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz planowania i przygotowania procesu produkcyjnego. Zdobyte umiejętności pozwalaj absolwentom bez przeszkód działać w otoczeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, efektywnie zarządzać ich przebiegiem oraz realizować misję innowacyjnego rozwoju.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji?

  • wizyty studyjne w renomowanych firmach, z którymi na stałe współpracujemy;
  • kadra praktyków zawodowych;
  • szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia lub samorealizacji.

Specjalności

Zarządzanie i Inżynier produkcji (2)

Inżynieria procesów produkcyjnych

Jest to specjalność technologiczno-menedżerska z tego względu że łączy umiejętności związane z projektowaniem elementów maszyn, technologią wykonania i nadzorem nad realizacją procesu produkcyjnego. Ponadto studenci uczą się w jaki sposób pozyskiwać źródła finansowania, jak tworzyć bilans ekonomiczny i w końcu w jaki sposób efektywnie optymalizować proces produkcji. Tak przygotowany absolwent może podejmować pracę na stanowiskach menedżerskich firm produkcyjnych a także w działach sprawujących nadzór nad realizowanym procesem produkcji.

Odnawialne źródła energii

W dobie coraz szerszego wykorzystywania alternatywnych źródeł energii kierunek ten przygotowuje studentów do działań w zakresie modernizacji systemów energetycznych. Ponadto studenci zdobywają wiedzę jak projektować instalacje OZE, poznają proces biotechnologicznego pozyskiwania biomasy, uprawy roślin energetycznych. Istotnym elementem kształcenia jest poznawania najnowszych technologii i trendów w międzynarodowej gospodarce energią odnawialną. Ponadto istotnym czynnikiem w prowadzeniu własnej działalności z zakresu OZE jest zdobywana wiedza w jaki sposób pozyskiwać dotacje unijne w tym zakresie.

renewable-energy-generation-ZHQDPTR — kopia (1)
engineer-working-on-aircraft-wing-in-aircraft-main-LNUHJLN (1)

Eksploatacja techniki lotniczej

Specjalność utworzona na skutek zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Fakt istnienia lotniska w Bydgoszczy oraz Wojskowych Zakładów Lotniczych spowodował, że coraz większa jest liczba zainteresowanych posiadaniem własnego środka transportu powietrznego. Wiąże się to z koniecznością realizacji wyspecjalizowanych obsług i napraw tych samolotów. Wychodząc naprzeciwko potrzebom społecznym utworzono specjalność której absolwenci będą przygotowani do tego rodzaju zadań.

Automatyzacja produkcji

W dobie rozwiniętej automatyzacji produkcji potrzeba jest fachowców w zakresie utrzymania zautomatyzowanej linii produkcyjnej oraz inżynierów potrafiących obsługiwać centra obróbkowe. Mając na powyższe względzie przygotowano specjalność studenci której nauczą się podstaw programowania robotów produkcyjnych oraz zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych takich jak obrabiarki czy wtryskarki.

drilling-tool-in-production-factory-manufacturing - PHWSFT8
steel-construction-materials-closeup-PSGB57J (1)

Technologie spajania materiałów konstrukcyjnych

Najnowsze technologie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych spowodowały że spajanie tych materiałów jest kryterium nadrzędnym w projektowaniu. Studenci uczą się technologii spajania klasycznych materiałów konstrukcyjnych jak również materiałów polimerowych czy z włókien węglowych jak również metod łącznia kilku odmian materiałów konstrukcyjnych jednocześnie.

Dokumenty

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 550 zł 2 700 zł 5 400 zł
II ROK 550 zł
2 700 zł 2 700 zł

Kwoty obowiązujące w roku akademickim 2024/2025