Zestaw niezbędnych dokumentów

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości działania oraz skutecznego i efektywnego nadzorowania procesu dydaktycznego, udokumentowania spełnienia wymagań ustawowych i przepisów prawnych oraz oczekiwań studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni, władze Bydgoskiej Szkoły Wyższej zobowiązują społeczność uczelnianą BSW do przestrzegania zasad dotyczących prowadzenia dokumentacji. Zasady te dotyczą nie tylko wykładowców, lecz także Szanownych Państwa Studentów.
We wszystkich sprawach dotyczących Państwa studiów prosimy o stosowanie poniższych wzorów podań. Dostępne są one także w dziekanacie.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!