Kilka słów o naszej uczelni

Bydgoska Szkoła Wyższa z siedzibą w Bydgoszczy jest uczelnią niepubliczną, istniejącą od 2004 roku. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MEN-DSW-3-4001-731/JG/04 została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 307.

Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, zdrowie publiczne, finanse i rachunkowość, kosmetologia, dietetyka, marketing cyfrowy, pielęgniarstwo (tytuł zawodowy licencjata), budownictwo, informatyka, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji (tytuł zawodowy inżyniera) oraz studia drugiego stopnia na kierunkach: fizjoterapia, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, logistyka, budownictwo, kosmetologia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo oraz zarządzanie inżynieria produkcji. Ponadto kształcimy w zakresie studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia

W ofercie edukacyjnej BSW są również studia podyplomowe i kursy, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych certyfikatów.

Dlaczego warto studiować
w BSW?

Atrakcyjne kierunki

Kierunki studiów przystosowane do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy

Czesne

Stałe czesne oraz atrakcyjny system opłat ratalnych

Praktyki

Praktyki studenckie w prestiżowych instytucjach w kraju i zagranicą

Jakościowe programy

Specjalności oparte na najwyższej jakości programach kształcenia

Dobra lokalizacja

Siedziba zlokalizowana w centrum miasta, nieopodal Dworca Głównego PKP

Profesjonalna kadra

Doświadczeni wykładowcy z wiedzą opartą na wieloletniej praktyce.

Studiowanie u nas to same korzyści

Stawiamy przede wszystkim na praktyczne kształcenie studentów. Dysponujemy doskonale wyposażonymi pracowniami, a dla kierunków medycznych posiadamy własne centrum medyczne, pozwalające na kształcenie praktyczne w różnych zakresach. Ściśle współpracujemy z firmami z regionu, co umożliwia przygotowanie kadr w oparciu o najnowsze trendy i standardy nowoczesnych przedsiębiorstw. Przygotowanie praktyczne odróżnia nas od większości innych uczelni. Dodatkowym atutem jest kadra naukowa, którą stanowią osoby czynne zawodowo lub posiadające bogate doświadczenie praktyczne w dziedzinach, w których przekazują wiedzę studentom. Wykształciliśmy setki specjalistów z różnych dziedzin. Jest to dowód na to, że prowadzony przez nas system nauczania się sprawdza, nasi absolwenci znajdują pracę, czasem już podczas studiów, będąc na praktykach w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach.

  • Łączymy teorię z praktyką bazując na wiedzy i doświadczeniu kadry dydaktycznej.
  • Kształcimy w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach i własnym centrum medycznym.
  • Współpracujemy z renomowanymi instytucjami i firmami regionu w praktycznym szkoleniu studentów.