Opis kierunku

Administracja jest jednym z najbardziej prestiżowych i fundamentalnych kierunków studiów w Polsce. Nowe trendy związane z rozwojem e-usług i mobilnej administracji wpłynęły na realizację praktycznego profilu kształcenia, który jest elementem niezbędnie wymaganym przez współczesnych pracodawców. Wraz z biegiem lat nie słabnie zainteresowanie kierunkiem, a miejsc pracy cały czas przybywa. Obecnie, wobec rozwoju administracji publicznej, sektora prywatnego oraz Unii Europejskiej, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę absolwentów tego kierunku studiów. Absolwent administracji uzyskuje wszechstronne wykształcenie, które pozwala mu budować karierę według własnych upodobań, dzięki znajomości podstaw prawa, ekonomii, demografii, czy też socjologii.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Administracja?

  • praktyczny profil kształcenia
  • program studiów przygotowany po konsultacji z pracodawcami
  • zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem, jak również specjaliści w wybranych dziedzinach i dyscyplinach nauki
  • ważną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne w instytucjach administracji publicznej

„Decyzję o rozpoczęciu studiów w Bydgoskiej Szkole Wyższej podjąłem w oparciu o liczne rozmowy
z absolwentami uczelni oraz analizę oferty zamieszczonej na stronie uczelni. Głównym czynnikiem decydującym o dokonanym wyborze był praktyczny profil kształcenia oferowany przez uczelnię.
O wyborze Administracji jako kierunku studiów zdecydowała wykonywana przez mnie praca zawodowa, podczas realizacji której często pracuję w oparciu o akty prawne, dokumenty normatywne oraz przygotowuję liczne dokumenty o charakterze formalnym. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mi na efektywniejsze wykonywanie obowiązków na stanowisku służbowym”

Piotr
student III roku

Specjalności

young-students-on-a-student-campus-WAYK29X

Administracja bezpieczeństwa publicznego

Student specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego zdobywa wiedzę i zapoznaje się z przepisami oraz procedurami regulującymi działalność straży, policji, służb antykryzysowych oraz innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i ładu publicznego wewnątrz państwa. Kształcimy w specjalności, na którą zapotrzebowanie wykazują pracodawcy związani z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego sektora publicznego oraz prywatnego.

Administracja publiczna

Student specjalności administracja publiczna zdobywa wiedzę i zapoznaje się z przepisami oraz procedurami regulującymi działalność jednostek administracji publicznej na szczeblu gminy, powiatu oraz województwa. Specjalizacja pozwalająca na zdobycie uniwersalnych umiejętności związanych z administrowaniem w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego – dająca szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych oraz w przedsiębiorstwach.

dsf2335-GQNCJE3
female-systems-administrator-JSQFK8G

E-administracja

Specjalność e-administracja jest kierunkiem mającym na celu wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii komunikacyjnych. Podstawowym celem realizacji wskazanej specjalności jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wdrażania i realizowania usług administracji publicznej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Specjalność ta jest szczególnie pożądaną przez pracodawców.

Dokumenty

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 380 zł 1 850 zł 3 700 zł
II ROK 380 zł 1 850 zł 3 700 zł
III ROK 380 zł 1 850 zł 3 700 zł

Kwoty obowiązujące w roku akademickim 2024/2025

Partnerzy kierunku