O Bibliotece

Biblioteka akademicka powstała w 2004 roku wraz z powołaniem do życia Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Książnica pełni zadania dydaktyczne, naukowe i usługowe. W skład systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni wchodzą: Wypożyczalnia, Czytelnia, Archiwum Prac Dyplomowych oraz Magazyn. Przy Bibliotece działa również Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Księgozbiór o uniwersalnym charakterze liczy obecnie ponad 11 tys. woluminów, a prenumeratą bieżącą objętych jest 15 tytułów gazet i czasopism zgodnych z prowadzonymi kierunkami studiów. Profil gromadzonych zasobów dostosowany jest do potrzeb studentów zdobywających wykształcenie na kierunkach takich jak: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Marketing Cyfrowy, Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Kosmetologia, Dietetyka oraz Pielęgniarstwo. Biblioteka gromadzi literaturę podstawową proponowaną przez wykładowców i nauczycieli dla poszczególnych kierunków, literaturę uzupełniającą oraz wydawnictwa informacyjne i zbiory multimedialne (m.in. kursy językowe). W zamyśle księgozbiór wzbogacany będzie o kolejne tytuły – także o pozycje związane z nowymi kierunkami studiów.

Wypożyczalnia

Do podstawowych zadań Wypożyczalni należy m.in.:
› Rejestrowanie nowych czytelników
› Zakładnie kart bibliotecznych,
› Aktualizacja kont w systemie bibliotecznym,
› Przyjmowanie zamówień i rezerwacji książek,
› Wypożyczanie książek,
› Udostępnianie zbiorów na miejscu,
› Przyjmowanie i kontrolowanie zwrotów książek,
› (prolongata) przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji,
› Podpisywanie kart obiegowych,
› Organizowanie szkoleń bibliotecznych.

Zamówienia na książki z magazynu zamkniętego składa się drogą elektroniczną lub osobiście, korzystając z katalogu internetowego (link dostępny po prawej stronie). Zamówienia elektronicznego dokonać mogą wyłącznie Czytelnicy zarejestrowani, którzy dokonali aktywacji konta bibliotecznego (w przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Wypożyczalnią). Czas realizacji zamówienia magazynowego to ok. 15-30 minut. Książki należy odebrać w godzinach pracy Biblioteki w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie nieodebrane materiały biblioteczne będą zwracane do magazynu. Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać w godzinach pracy Biblioteki, kontaktując się z Wypożyczalnią osobiście, przez pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Czytelnia

W Czytelni udostępniane są najnowsze i archiwalne wydania czasopism prenumerowanych oraz publikacje przeznaczone do skorzystania wyłącznie na miejscu (niektóre wydawnictwa książkowe oraz prace dyplomowe). Z pozycji znajdujących się w wolnym dostępie czytelnicy mogą korzystać samodzielnie. W razie wątpliwości można zgłosić się po pomoc do dyżurującego bibliotekarza. Czytelnia została wyposażona zarówno w miejsca do pracy indywidualnej, jak i w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz nowoczesnych skanerów.

Elektroniczne zasoby informacyjne:

Wirtualna Biblioteka Nauki (linki do poszczególnych baz danych znajdują się w Strefie Studenta w zakładce Wirtualna Biblioteka Nauki). Dostęp do WBN nie wymaga loginów oraz haseł – autoryzacja odbywa się poprzez zarejestrowany adres IP Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Bazy danych, z których można korzystać na terenie uczelni: Elsevier, Nature, Science, Scopus, Springer, Web of Science, Wiley. Bazy danych, z których można korzystać poza terenem uczelni: PuBMed, PEDro.

Centralna Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica (https://academica.edu.pl/) – to administrowany przez Bibliotekę Narodową system udostępniania cyfrowych postaci zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem terminalu znajdującego się w Bibliotece. Wymagane jest indywidualne konto, zakładane przez bibliotekarza. Zbiory udostępniane są na terminalu w Bibliotece lub każdym komputerze z dostępem do Internetu. Do korzystania z systemu CWPN Academica przeznaczony jest jeden komputer, znajdujący się w czytelni. Ze zbiorów chronionych prawem autorskich można korzystać wyłącznie na terminalu. Nie jest dozwolone pobieranie z CWPN Academica materiałów chronionych prawem autorskim. Więcej informacji znajduje się w Strefie Studenta w zakładce Biblioteka BSW i archiwum prac dyplomowych.

Normy Online (stanowisko komputerowe w czytelni nr 1 i 2). Usługa Normy On-line to internetowy dostęp do norm, pogrupowanych wg dziedzin tematycznych Międzynarodowej Klasyfikacji Norm – ICS. Bydgoska Szkoła Wyższa posiada uprawnienia do korzystania z norm dotyczących budownictwa i materiałów budowlanych (numer dziedziny 91).

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!