Biblioteka BSW

O Bibliotece
Biblioteka akademicka powstała w 2004 roku wraz z powołaniem do życia Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Profil jej księgozbioru jest dostosowany do potrzeb studentów zdobywających wykształcenie w Bydgoskiej Szkole Wyższej. W obecnej strukturze organizacyjnej Uczelni Biblioteka ma wspierać prowadzenie badań naukowych i pomagać w kształceniu wykwalifikowanych absolwentów studiów wyższych na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Kosmetologia, Dietetyka oraz Pielęgniarstwo. W zamyśle księgozbiór wzbogacany będzie także o pozycje związane z nowopowstającymi kierunkami. Gwarantami zaspokojenia potrzeb edukacyjnych studentów są także regionalne i lokalne książnice: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Biblioteka Medyczna Collegium Medium w Bydgoszczy.

Archiwum Prac Dyplomowych
Biblioteka Bydgoskiej Szkoły Wyższej gromadzi, archiwizuje i udostępnia prace dyplomowe absolwentów Uczelni. Jako że stanowią one zbiory specjalne, o szczególnej wartości, udostępniane są wyłącznie te prace, których autorzy wyrażają na to zgodę. Prawo wglądu do prac posiadają wykładowcy oraz studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Zbiory udostępniane są w czytelni, a osoba korzystająca z wybranych prac ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jej prace dyplomowe. Szczegółowe zasady udostępniania prac dyplomowych określa Regulamin (patrz poniżej: Pliki do pobrania).

Od 18 października 2017 r. wykaz wszystkich archiwizowanych prac dyplomowych – zarówno dla kierunków medycznych, jak i kierunków społeczno-technicznych – dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej. By skorzystać z możliwości zapoznania się z tematyką dotychczas zarchwizowanych prac dyplomowych, należy zalogować się do Strefy Studenta, a po poprawnym zalogowaniu wybrać i rozwinąć  znajdującą się po prawej stronie zakładkę Biblioteka BSW.

Pliki do pobrania
Regulamin Biblioteki
Cennik opłat bibliotecznych
Regulamin udostępniania prac dyplomowych
Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych