Biblioteka

O Bibliotece

Biblioteka akademicka powstała w 2004 roku wraz z powołaniem do życia Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Książnica pełni zadania dydaktyczne, naukowe i usługowe. W skład systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni wchodzą: Wypożyczalnia, Czytelnia, Archiwum Prac Dyplomowych oraz Magazyn. Przy Bibliotece działa również Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Księgozbiór o uniwersalnym charakterze liczy obecnie ponad 9 tys. woluminów, a prenumeratą bieżącą objętych jest 15 tytułów gazet i czasopism zgodnych z prowadzonymi kierunkami studiów. Profil gromadzonych zasobów dostosowany jest do potrzeb studentów zdobywających wykształcenie na kierunkach takich jak: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Kosmetologia, Dietetyka oraz Pielęgniarstwo. Biblioteka gromadzi literaturę podstawową proponowaną przez wykładowców i nauczycieli dla poszczególnych kierunków, literaturę uzupełniającą oraz wydawnictwa informacyjne i zbiory multimedialne (m.in. kursy językowe). W zamyśle księgozbiór wzbogacany będzie o kolejne tytuły – także o pozycje związane z nowymi kierunkami studiów.

Wypożyczalnia
Do podstawowych zadań Wypożyczalni należy m.in.:

 • rejestrowanie nowych czytelników (kliknij, by wypełnić formularz rejestracji online)
 • zakładnie kart bibliotecznych,
 • aktualizacja kont w systemie bibliotecznym,
 • przyjmowanie zamówień i rezerwacji książek,
 • wypożyczanie książek,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu,
 • przyjmowanie i kontrolowanie zwrotów książek,
 • (prolongata) przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji,
 • podpisywanie kart obiegowych,
 • organizowanie szkoleń bibliotecznych.

Zamówienia na książki z magazynu zamkniętego składa się drogą elektroniczną lub osobiście, korzystając z katalogu internetowego (link dostępny po prawej stronie). Zamówienia elektronicznego dokonać mogą wyłącznie Czytelnicy zarejestrowani, którzy dokonali aktywacji konta bibliotecznego (w przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Wypożyczalnią). Czas realizacji zamówienia magazynowego to ok. 15-30 minut. Książki należy odebrać w godzinach pracy Biblioteki w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie nieodebrane materiały biblioteczne będą zwracane do magazynu. Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać w godzinach pracy Biblioteki, kontaktując się z Wypożyczalnią osobiście, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Czytelnia
W Czytelni udostępniane są najnowsze i archiwalne wydania czasopism prenumerowanych oraz publikacje przeznaczone do skorzystania wyłącznie na miejscu (niektóre wydawnictwa książkowe oraz prace dyplomowe). Z pozycji znajdujących się w wolnym dostępie czytelnicy mogą korzystać samodzielnie. W razie wątpliwości można zgłosić się po pomoc do dyżurującego bibliotekarza. Czytelnia wyposażona została zarówno w miejsca do pracy indywidualnej, jak i w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz nowoczesnych skanerów.  Stanowiska komputerowe umożliwiają także korzystanie z licencjonowanych zasobów elektronicznych Wirtualnej Biblioteki Nauki (linki do poszczególnych baz danych znajdują się w Strefie Studenta w zakładce Wirtualna Biblioteka Nauki).

Archiwum Prac Dyplomowych
Biblioteka Bydgoskiej Szkoły Wyższej gromadzi, archiwizuje i udostępnia prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie i magisterskie) absolwentów Uczelni. Jako że stanowią one zbiory o szczególnej wartości, udostępniane są wyłącznie te prace, których autorzy wyrazili na to zgodę. Prawo wglądu do prac posiadają wykładowcy oraz studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Zbiory w formie drukowanej udostępniane są w czytelni, a osoba z nich korzystająca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jej prace dyplomowe. Od 18 października 2017 r. wykaz prac dyplomowych dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej w Strefie Studenta. Szczegółowe zasady udostępniania prac dyplomowych określa Regulamin udostępniania prac dyplomowych (do pobrania w Strefie Studenta, jak i w Bibliotece).

Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej
Wydawnictwo uczelniane zajmuje się publikacją prac naukowych pracowników Bydgoskiej Szkoły Wyższej,  a także materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla studentów naszej Uczelni, jak również innych uczelni i szkół. Dotychczas nakładem Wydawnictwa Bydgoskiej Szkoły Wyższej ukazały się między innymi poniższe publikacje:

 • Gozdalska K., Stróżecka E., Podstawy matematyki w zadaniach. Materiały do zajęć wyrównawczych, 2009.
 • Studzińska R., Wróblewska M., Chemia. Ćwiczenia laboratoryjne, zadania. Skrypt dla studentów kierunków niechemicznych, 2010.
 • Galanciak D., Podstawy fizyki ogólnej. Materiały do zajęć wyrównawczych, 2010.
 • Chwarścianek F., Eksploatacja urządzeń technicznych. Część I i II. Skrypt dla studentów kierunków inżynierskich, 2011.
 • Chwarścianek F., Procesy i techniki produkcyjne. Skrypt dla studentów kierunków inżynierskich, 2011.
 • Mikołajczak J., Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju, 2012.
 • Hagner-Derengowska M., Kalisz Z., Żukow W., Zdrowie – prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia, t. 1-4. Wydanie dwujęzyczne: j. polski i j. angielski, 2012.
 • Wojcieszak A., Ładunki w transporcie drogowym. Vademecum logistyka, 2013.
 • Styp-Rekowski M., Matuszewski M., Automatyzacja procesów wytwarzania. Wybrane zagadnienia, 2015.