Biblioteka

O Bibliotece

Biblioteka akademicka powstała w 2004 roku wraz z powołaniem do życia Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Książnica pełni zadania dydaktyczne, naukowe i usługowe. W skład systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni wchodzą: Wypożyczalnia, Czytelnia, Archiwum Prac Dyplomowych oraz Magazyn. Przy Bibliotece działa również Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Księgozbiór o uniwersalnym charakterze liczy obecnie ponad 11 tys. woluminów, a prenumeratą bieżącą objętych jest 15 tytułów gazet i czasopism zgodnych z prowadzonymi kierunkami studiów. Profil gromadzonych zasobów dostosowany jest do potrzeb studentów zdobywających wykształcenie na kierunkach takich jak: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Marketing Cyfrowy, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Kosmetologia, Dietetyka oraz Pielęgniarstwo. Biblioteka gromadzi literaturę podstawową proponowaną przez wykładowców i nauczycieli dla poszczególnych kierunków, literaturę uzupełniającą oraz wydawnictwa informacyjne i zbiory multimedialne (m.in. kursy językowe). W zamyśle księgozbiór wzbogacany będzie o kolejne tytuły – także o pozycje związane z nowymi kierunkami studiów.

Wypożyczalnia
Do podstawowych zadań Wypożyczalni należy m.in.:

 • rejestrowanie nowych czytelników (kliknij, by wypełnić formularz rejestracji online)
 • zakładnie kart bibliotecznych,
 • aktualizacja kont w systemie bibliotecznym,
 • przyjmowanie zamówień i rezerwacji książek,
 • wypożyczanie książek,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu,
 • przyjmowanie i kontrolowanie zwrotów książek,
 • (prolongata) przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji,
 • podpisywanie kart obiegowych,
 • organizowanie szkoleń bibliotecznych.

Zamówienia na książki z magazynu zamkniętego składa się drogą elektroniczną lub osobiście, korzystając z katalogu internetowego (link dostępny po prawej stronie). Zamówienia elektronicznego dokonać mogą wyłącznie Czytelnicy zarejestrowani, którzy dokonali aktywacji konta bibliotecznego (w przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Wypożyczalnią). Czas realizacji zamówienia magazynowego to ok. 15-30 minut. Książki należy odebrać w godzinach pracy Biblioteki w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie nieodebrane materiały biblioteczne będą zwracane do magazynu. Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać w godzinach pracy Biblioteki, kontaktując się z Wypożyczalnią osobiście, przez pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Czytelnia
W Czytelni udostępniane są najnowsze i archiwalne wydania czasopism prenumerowanych oraz publikacje przeznaczone do skorzystania wyłącznie na miejscu (niektóre wydawnictwa książkowe oraz prace dyplomowe). Z pozycji znajdujących się w wolnym dostępie czytelnicy mogą korzystać samodzielnie. W razie wątpliwości można zgłosić się po pomoc do dyżurującego bibliotekarza. Czytelnia została wyposażona zarówno w miejsca do pracy indywidualnej, jak i w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz nowoczesnych skanerów.  Stanowiska komputerowe umożliwiają także korzystanie z licencjonowanych zasobów elektronicznych Wirtualnej Biblioteki Nauki (linki do poszczególnych baz danych znajdują się w Strefie Studenta w zakładce Wirtualna Biblioteka Nauki). Jedno stanowisko komputerowe jest poświęcone wyłącznie programowi Centralnej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica, do którego wymagane jest indywidualne konto, zakładane przez bibliotekarza. Biblioteka oferuje także dostęp do Norm Online (stanowisko nr 1 i 2). Usługa Normy On-line to internetowy dostęp do norm, pogrupowanych wg dziedzin tematycznych Międzynarodowej Klasyfikacji Norm – ICS. Bydgoska Szkoła Wyższa posiada uprawnienia do korzystania z norm dotyczących budownictwa i materiałów budowlanych (numer dziedziny 91).

Archiwum Prac Dyplomowych
Biblioteka Bydgoskiej Szkoły Wyższej gromadzi, archiwizuje i udostępnia prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie i magisterskie) absolwentów Uczelni. Jako że stanowią one zbiory o szczególnej wartości, udostępniane są wyłącznie te prace, których autorzy wyrazili na to zgodę. Prawo wglądu do prac posiadają wykładowcy oraz studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Zbiory w formie drukowanej udostępniane są w czytelni, a osoba z nich korzystająca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jej prace dyplomowe. Od 18 października 2017 r. wykaz prac dyplomowych dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej w Strefie Studenta. Szczegółowe zasady udostępniania prac dyplomowych określa Regulamin udostępniania prac dyplomowych (do pobrania w Strefie Studenta, jak i w Bibliotece).

Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej
Wydawnictwo uczelniane zajmuje się publikacją prac naukowych pracowników Bydgoskiej Szkoły Wyższej,  a także materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla studentów naszej Uczelni, jak również innych uczelni i szkół. Dotychczas nakładem Wydawnictwa Bydgoskiej Szkoły Wyższej ukazały się między innymi poniższe publikacje:

 • Gozdalska K., Stróżecka E., Podstawy matematyki w zadaniach. Materiały do zajęć wyrównawczych, Bydgoszcz 2009.
 • Studzińska R., Wróblewska M., Chemia. Ćwiczenia laboratoryjne, zadania. Skrypt dla studentów kierunków niechemicznych, Bydgoszcz 2010.
 • Galanciak D., Podstawy fizyki ogólnej. Materiały do zajęć wyrównawczych, Bydgoszcz 2010.
 • Chwarścianek F., Eksploatacja urządzeń technicznych. Część I i II. Skrypt dla studentów kierunków inżynierskich, Bydgoszcz 2011.
 • Chwarścianek F., Procesy i techniki produkcyjne. Skrypt dla studentów kierunków inżynierskich, Bydgoszcz 2011.
 • Mikołajczak J., Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju, 2012.
 • Hagner-Derengowska M., Kalisz Z., Żukow W., Zdrowie – prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia, t. 1-4. Wydanie dwujęzyczne: j. polski i j. angielski, Bydgoszcz 2012.
 • Wojcieszak A., Ładunki w transporcie drogowym. Vademecum logistyka, 2013.
 • Styp-Rekowski M., Matuszewski M., Automatyzacja procesów wytwarzania. Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz 2015.
 • Drabik J., Zdrowie a aktywność i sprawność fizyczna człowieka, Bydgoszcz 2018.