Biblioteka

O Bibliotece
Biblioteka akademicka powstała w 2004 roku wraz z powołaniem do życia Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Profil jej księgozbioru jest dostosowany do potrzeb studentów zdobywających wykształcenie w Bydgoskiej Szkole Wyższej. W obecnej strukturze organizacyjnej Uczelni Biblioteka ma wspierać prowadzenie badań naukowych i pomagać w kształceniu wykwalifikowanych absolwentów studiów wyższych na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Kosmetologia, Dietetyka oraz Pielęgniarstwo. W zamyśle księgozbiór wzbogacany będzie o kolejne tytuły – także o pozycje związane z nowymi kierunkami studiów.

Archiwum Prac Dyplomowych
Biblioteka Bydgoskiej Szkoły Wyższej gromadzi, archiwizuje i udostępnia prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie i magisterskie) absolwentów Uczelni. Jako że stanowią one zbiory specjalne, o szczególnej wartości, udostępniane są wyłącznie te prace, których autorzy wyrażają na to zgodę. Prawo wglądu do prac posiadają wykładowcy oraz studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Zbiory w formie drukowanej udostępniane są w czytelni, a osoba z nich korzystająca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jej prace dyplomowe (w tym także odpowiedzialność za nieprawne wykorzystanie zbiorów). Od 18 października 2017 r. wykaz prac dyplomowych dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej w Strefie Studenta  (wymagane jest zalogowanie). Szczegółowe zasady udostępniania prac dyplomowych określa Regulamin udostępniania prac dyplomowych.

Pliki do pobrania
Regulamin Biblioteki
Cennik opłat bibliotecznych
Regulamin udostępniania prac dyplomowych