Biblioteka BSW

O Bibliotece
Biblioteka akademicka powstała w 2004 roku wraz z powołaniem do życia Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Profil jej księgozbioru jest dostosowany do potrzeb studentów zdobywających wykształcenie w Bydgoskiej Szkole Wyższej. W obecnej strukturze organizacyjnej Uczelni Biblioteka ma wspierać prowadzenie badań naukowych i pomagać w kształceniu wykwalifikowanych absolwentów studiów wyższych na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Kosmetologia, Dietetyka oraz Pielęgniarstwo. W zamyśle księgozbiór wzbogacany będzie także o pozycje związane z nowopowstającymi kierunkami. Gwarantami zaspokojenia potrzeb edukacyjnych studentów są także regionalne i lokalne książnice: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Biblioteka Medyczna Collegium Medium w Bydgoszczy.

Archiwum Prac Dyplomowych
Biblioteka Bydgoskiej Szkoły Wyższej gromadzi, archiwizuje i udostępnia prace dyplomowe absolwentów Uczelni. Jako że stanowią one zbiory specjalne, o szczególnej wartości, udostępniane są wyłącznie te prace, których autorzy wyrażają na to zgodę. Prawo wglądu do prac posiadają wykładowcy oraz studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Zbiory udostępniane są w czytelni, a osoba korzystająca z wybranych prac ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jej prace dyplomowe. Szczegółowe zasady udostępniania prac dyplomowych określa Regulamin udostępniania prac dyplomowych.

Archiwizowane prace dyplomowe udostępnia się wyłącznie w formie drukowanej – na miejscu, w Czytelni – po uprzednim podaniu dyżurującemu bibliotekarzowi numeru wybranej pracy dyplomowej. Od 18 października 2017 r. wykaz prac dyplomowych wraz z ich poszczególnymi numerami dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej. By zapoznać się z tematyką dotychczas archwizowanych prac dyplomowych, należy zalogować się do Strefy Studenta, rozwinąć znajdującą się po prawej stronie zakładkę Biblioteka BSW i Archiwum prac dyplomowych, wybrać odpowiednią kategorię prac dyplomowych oraz zakładkę wskazującą na wiodący kierunek studiów.
 

Pliki do pobrania
Regulamin Biblioteki
Cennik opłat bibliotecznych
Regulamin udostępniania prac dyplomowych
Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych