Stypendium materialne krok po kroku

  1. Skompletowanie niezbędnej dokumentacji (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, zaświadczenie z ZUS-u o opłaconych składkach zdrowotnych lub oświadczenie)
  2. Złożenie wniosku i dokumentów
  3. Rozpatrzenie wniosku
  4. Odbiór decyzji
  5. Wyplata stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium rektora składa się w terminie:

  1. corocznie do 15 października dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym
  2. corocznie do 15 marca w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi można składać w trakcie całego roku akademickiego.

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu świadczeń dla studentów BSW

Pomoc materialna dla studentów w pigułce

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!