Absolwent dietetyki

Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu zasad żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przyrządzania potraw. Przygotowany jest do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup konsumentów, a także planowania i przygotowywania zestawów diet leczniczych w poszczególnych jednostkach chorobowych. Wykazuje się umiejętnością oceny stanu odżywienia i rozpoznawania potrzeb żywieniowych pacjentów. Posiada wiedzę na temat zasad kontrolowania jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania oraz przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami systemu HACCP.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach żywieniowych, zakładach żywienia zbiorowego, firmach kateringowych, placówkach sportowych, szkolnictwie, hotelach, restauracjach i przedsiębiorstwach turystycznych, a także organizacjach konsumenckich czy inspekcjach zajmujących się kontrolą żywności i żywienia. Absolwent poprowadzi również własną działalność gospodarczą w szeroko rozumianym sektorze usług, w tym usług doradczych.

Obszary studiów

Dietetyka i terapia dietą

Absolwent będzie przygotowany do pracy w zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, sanatoriach, zakładach leczniczo-opiekuńczych i innych tego typu placówkach. Będzie posiadał kwalifikacje do obejmowania w nich stanowisk kierowniczych w działach dietoterapii, a także przygotowanie do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z właściwym przygotowywaniem diet leczniczych. Program kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej dietetyki, przy czym szczególny nacisk położony jest na zagadnienia związane z rolą żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń. Leczenie dietą jest formą wspomagającą w terapii większości chorób, a w niektórych jest nawet podstawową formą leczenia pacjenta. Wiedza z zakresu roli fizjologicznej poszczególnych składników pokarmowych oraz ich wpływu na przywracanie zdrowia, umożliwi opanowanie umiejętności opracowywania właściwych zestawów diet leczniczych dla poszczególnych pacjentów.

Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

Absolwent znajdzie zatrudnienie w klubach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach typu wellness i spa. Będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym odżywianiem. Program kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej dietetyki, przy czym szczególny nacisk położony jest na tematykę związaną z rolą żywienia w profilaktyce zdrowotnej a także przygotowania organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego oraz jego regeneracji. Absolwent posiada wiedzę na temat roli odżywiania w utrzymaniu właściwego stanu zdrowia i właściwej kondycji fizycznej a także w utrzymaniu korzystnego wyglądu u osób zdrowych oraz uprawiających sport wyczynowy. Nauczanie obejmuje również problematykę starzenia się organizmu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.)
» dokument do pobrania

Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
» dokument do pobrania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia
» dokument do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się ze standardem kształcenia dla kierunku dietetyka .

Uprawnienia

English
version
Zamknij Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika.
Jeśli nie akceptujesz tego, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w przeglądarce.
Jakie informacje zapisujemy i w jakim celu? Czym są ciasteczka? Jak je zablokować?