Dietetyka

Program kształcenia spełnia wymagania pracodawców. Interdyscyplinarne przygotowanie absolwenta umożliwia do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów z doświadczeniem dydaktycznym oraz pracowników naukowych wyższych uczelni posiadających bogate doświadczenie praktyczne i zawodowe w obszarze dietetyki.

Co będziesz studiować?

Student poznaje mechanizmy funkcjonowania poszczególnych układów organizmu człowieka i powiązania między nimi w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych, we wszystkich fazach życia. Zapoznaje się z rolą żywienia, składem oraz wartością energetyczną, odżywczą i żywieniową produktów spożywczych.

Studia przygotowują do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup konsumentów, a także planowania i przygotowywania zestawów diet leczniczych w poszczególnych jednostkach chorobowych. Rozwijają umiejętności oceny stanu odżywienia i rozpoznawania potrzeb żywieniowych.

Student nabywa umiejętności w zakresie przygotowywania potraw i jadłospisów z uwzględnieniem zasad dietetyki, bezpiecznego i efektywnego stosowania nowoczesnych metod technologii żywienia. Zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu układu immunologicznego, mechanizmach alergii i nietolerancji pokarmowych. Student zdobędzie wiedzę na temat zasad kontrolowania jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania oraz przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami systemu HACCP.

Specjalności

 • Dietetyka i terapia dietą

  Program kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej dietetyki, przy czym szczególny nacisk położony jest na zagadnienia związane z rolą żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń. Leczenie dietą jest formą wspomagającą w terapii większości chorób, a w niektórych jest nawet podstawową formą leczenia pacjenta. Wiedza z zakresu roli fizjologicznej poszczególnych składników pokarmowych oraz ich wpływu na przywracanie zdrowia, umożliwi opanowanie umiejętności opracowywania właściwych zestawów diet leczniczych dla poszczególnych pacjentów.

 • Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

  Program kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej dietetyki, przy czym szczególny nacisk położony jest na tematykę związaną z rolą żywienia w profilaktyce zdrowotnej a także przygotowania organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego oraz jego regeneracji.
  Absolwent posiada wiedzę na temat roli odżywiania w utrzymaniu właściwego stanu zdrowia i właściwej kondycji fizycznej a także w utrzymaniu korzystnego wyglądu u osób zdrowych oraz uprawiających sport wyczynowy.

 • Dietetyka w chorobach geriatrycznych

  Wskazany moduł pozwala studentowi na zdobycie umiejętności i zasad praktycznego przygotowania posiłków dla osób z różnymi schorzeniami.
  Student pozna aktualne zalecenia żywieniowe propagowane w krajach europejskich kierowane do ludzi z grup szczególnego ryzyka, w tym osób starszych, jak prawidłowo powinna być zbilansowana dieta, która będzie zapobiegać przekarmianiu lub przeciwnie niedożywieniu, co w konsekwencji może doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia i rozwoju wielu chorób.
  Pozna zmiany fizjologiczne i patologiczne zachodzące u osób w podeszłym wieku jako czynniki modyfikujące zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. Program kształcenia ukierunkowany jest na problematykę żywienia uwzględniający upodobania żywieniowe osób w starszym wieku i występującymi chorobami dietozależnymi.

 • Leczenie żywieniowe w chorobach onkologicznych

  Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy z osobami/pacjentami z chorobami onkologicznymi i występującymi problemami m. in. brak apetytu, jadłowstręt, zaburzenia gryzienia i połykania, zaburzenia trawienia i wchłaniania, nudności, wymioty, biegunki, ogólne osłabienie, zaburzenia czy utrata przytomności, pacjenci długotrwale leżący.
  Student zdobędzie umiejętności i wiedzę w zakresie procedur leczenia żywieniowego pacjentów oraz wskazań i przeciwwskazań do ich stosowania.
  Student pozna wskazania do żywienia w chorobach onkologicznych, które upośledzają pasaż pokarmów. Zapozna się z wytycznymi do żywienia zgodnie z rekomendacją Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) dotyczące sztucznego żywienia dojelitowego – przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG).
  Zaznajomi się z zasadami finansowania leczenia żywieniowego w szpitalu, w domu i opiece długoterminowej. Zapozna się z podstawowymi produktami stosowanymi u pacjentów wymagających przewlekłego leczenia żywieniowego w tym diet zawierających błonnik.

 • Żywienie dietetyczne w chorobach metabolicznych

  Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy z pacjentem z najczęściej występującymi chorobami metabolicznymi, w tym cukrzycy, otyłości, fenyloketonurii, mukopolisacharydozy, zaburzeń lipidowych, dny moczanowej, osteoporozy.
  Student pozna uwarunkowania chorób metabolicznych o podłożu genetycznym i niewłaściwie stosowanej diety oraz zagadnienia dotyczące wybranych problemów klinicznych i żywienia w chorobach metabolicznych.
  Zdobędzie wiedzę o aktualnych przyczynach i patomechanizmach chorób metabolicznych oraz nieprawidłowych nawykach żywieniowych prowadzących do rozwoju chorób metabolicznych.

Dlaczego BSW?

 • Studia na kierunku dietetyka I stopnia przygotowują absolwenta do kształcenia na studiach magisterskich.
 • Atrakcyjne położenie Uczelni – 300 metrów od dworca PKP
 • Własne laboratoria i pracownie umożliwiające rozwijanie umiejętności praktycznych
 • Własny ośrodek wypoczynkowy Bachorze

Kariera zawodowa

W zależności od wybranej specjalności absolwent może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach żywieniowych, zakładach żywienia zbiorowego, firmach cateringowych, żłobkach, przedszkolach, szkołach, przedsiębiorstwach turystyczno-hotelarskich, restauracjach, jako jako menedżerowie i konsultanci w różnego typu obiektach odnowy biologicznej, centrach sportowych, klubach fitness, hotelach oraz Spa&Wellness.

Studia przygotowują do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z właściwym przygotowywaniem diet leczniczych jako trener żywieniowy (coaching).

Współpracujemy z…

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
 • Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy
 • Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
 • 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Borowicza w Bydgoszczy
 • Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „OAZA” w Inowrocławiu
 • Restauracja „Stara Apteka” w Inowrocławiu
 • Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku
 • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Czesne

rok studiówstawka czesnego w 10 ratach
I 450 zł
II500 zł
III550 zł

Uprawnienia

Decyzja MNiSW

organizacja kształcenia warunki przyjęcia zapisz się

English
version
Zamknij Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika.
Jeśli nie akceptujesz tego, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w przeglądarce.
Jakie informacje zapisujemy i w jakim celu? Czym są ciasteczka? Jak je zablokować?