Zarządzanie i inżynieria produkcji

Na tym kierunku studiów poznasz zasady i narzędzia wykorzystywane w projektowaniu inżynierskim. Poznasz metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz planowania i przygotowania procesu produkcyjnego. Absolwent jest również przygotowany do prowadzenia własne działalności gospodarczej.

W trakcie studiów studenci mają okazję zdobywać wiedzę w praktyce podczas wizyt studyjnych w zakładach produkcyjnych naszych partnerów branżowych, m.in.: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy, Remondis, Prefabet.

Wybrane przedmioty w trakcie studiów

  • Grafika inżynierska z wykorzystaniem narzędzi CAD
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
  • Gospodarka energią
  • Budowa instalacji OZE
  • Projektowanie procesów technologicznych
  • Tworzywa polimerowe i ich przetwórstwo
  • Fundusze strukturalne UE

Specjalności

Na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji kształcimy w specjalnościach:

Inżynieria procesów produkcyjnych
Jest to specjalność technologiczno-menedżerska z tego względu że łączy umiejętności związane z projektowaniem elementów maszyn, technologią wykonania i nadzorem nad realizacją procesu produkcyjnego. Ponadto studenci uczą się w jaki sposób pozyskiwać źródła finansowania, jak tworzyć bilans ekonomiczny i w końcu w jaki sposób efektywnie optymalizować proces produkcji. Tak przygotowany absolwent może podejmować pracę na stanowiskach menedżerskich firm produkcyjnych a także w działach sprawujących nadzór nad realizowanym procesem produkcji
Odnawialne źródła energii

W dobie coraz szerszego wykorzystywania alternatywnych źródeł energii kierunek ten przygotowuje studentów do działań w zakresie modernizacji systemów energetycznych. Ponadto studenci zdobywają wiedzę jak projektować instalacje OZE, poznają proces biotechnologicznego pozyskiwania biomasy, uprawy roślin energetycznych. Istotnym elementem kształcenia jest poznawania najnowszych technologii i trendów w międzynarodowej gospodarce energią odnawialną. Ponadto istotnym czynnikiem w prowadzeniu własnej działalności z zakresu OZE jest zdobywana wiedza w jaki sposób pozyskiwać dotacje unijne w tym zakresie.

Eksploatacja techniki lotniczej
Specjalność utworzona na skutek zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Fakt istnienia lotniska w Bydgoszczy oraz Wojskowych Zakładów Lotniczych spowodował, że coraz większa jest liczba zainteresowanych posiadaniem własnego środka transportu powietrznego. Wiąże się to z koniecznością realizacji wyspecjalizowanych obsług i napraw tych samolotów. Wychodząc naprzeciwko potrzebom społecznym utworzono specjalność której absolwenci będą przygotowani do tego rodzaju zadań.
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
Rozwój sektora transportu kolejowego, spowodował zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kadry inżynierskie, posiadające wiedzę z zakresu konstrukcji pojazdów szynowych oraz ich eksploatacji. To nowa specjalność na której nauczysz się: podstaw projektowania pojazdów szynowych (w tym również wzornictwa), technologii ich wytwarzania oraz nadzoru technicznego nad prawidłową ich eksploatacją. Wykładowcy realizujący zajęcia na tej specjalności to praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu konstrukcji i produkcji pojazdów szynowych.
Automatyzacja produkcji
W dobie rozwiniętej automatyzacji produkcji potrzeba jest fachowców w zakresie utrzymania zautomatyzowanej linii produkcyjnej oraz inżynierów potrafiących obsługiwać centra obróbkowe. Mając na powyższe względzie przygotowano specjalność studenci której nauczą się podstaw programowania robotów produkcyjnych oraz zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych takich jak obrabiarki czy wtryskarki.
Technologie spajania materiałów konstrukcyjnych
Najnowsze technologie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych spowodowały że spajanie tych materiałów jest kryterium nadrzędnym w projektowaniu. Studenci uczą się technologii spajania klasycznych materiałów konstrukcyjnych jak również materiałów polimerowych czy z włókien węglowych jak również metod łącznia kilku odmian materiałów konstrukcyjnych jednocześnie.

Ocena postępów studenta

Ze względu na praktyczny profil studiów, w programie nauczania przewiduje się ćwiczenia praktyczne, projektowe, laboratoryjne oraz wyjazdy studyjne do zakładów pracy z których realizowane są sprawozdania. Takie ukierunkowanie nauczania pozwoli na wykształcenie cech konstruktywnego myślenia technicznego i pracy zespołowej.

Kariera zawodowa

Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę inżynierską z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz wiedzę menedżerską z zakresu zarządzania. Połączenie tych dwóch dziedzin życia powoduje, że jest poszukiwany na międzynarodowym rynku pracy. Przygotowany jest do pracy w działach projektowania oraz produkcji jak również handlowym i planowaniu.

Czesne

rok studiówstawka czesnego w 10 ratach
5 rat na 7 semestrze
I 350 zł
II375 zł
III380 zł
IV (7 semestr)380 zł

Uprawnienia

Decyzja MNiSW

organizacja kształcenia warunki przyjęcia zapisz się

English
version
Zamknij Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika.
Jeśli nie akceptujesz tego, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w przeglądarce.
Jakie informacje zapisujemy i w jakim celu? Czym są ciasteczka? Jak je zablokować?