23 IV2021

Pełnomocnik Rektora ds. kierunku Budownictwo

Informujemy, że od dnia 17 kwietnia 2021 roku na pełnomocnika Rektora Bydgoskiej Szkoły Wyższej ds. kierunku Budownictwo powołana została dr inż. Kinga Zielonka.