05 VII2017

Absolwenci administracji po obronach

Lipiec w życiu uczelni, to przede wszystkim czas obron prac licencjackich, inżynierskich, czy też magisterskich. Wczoraj tytuł licencjata uzyskali absolwenci kierunku administracja. Promotorami prac były dr Joanna Kierzkowska oraz dr Justyna Ożóg. Wszystkim licencjatom serdecznie gratulujemy!